Prevajanje v angleščino – britanska ali ameriška angleščina?

Znano je, da ne obstaja samo ena angleščina, ampak več različic, ki se med seboj razlikujejo tako v besedišču kot v zapisu besed. Različici angleščine, s katerima se najpogosteje srečujemo v življenju nasploh in ko gre za prevajanje v angleščino, sta britanska in ameriška. Prevajanje v angleščino v Evropi in Sloveniji še vedno obsega veliko več britanske različice v primerjavi z ameriško.

Prevod mora biti konsistenten

Prevajalci se pri prevajanju v angleščino odločijo za eno različico in jo nato dosledno uporabljajo pri vseh prevodih za nekega naročnika. Izbiro različice določa ciljni bralec, ki mu je prevod namenjen. Če bo prevod namenjen ameriškim bralcem, bo za prevod izbrana ameriška različica, in obratno, če je prevod namenjen britanskim bralcem. Izbiro različice lahko določi tudi sam naročnik prevoda.

Ciljna kultura je merilo za prevod

Prevajanje v angleščino je zato treba prilagoditi okolju – državi ali trgu –, v katerem želimo besedilo uporabljati. Prevajalec, ki pripravlja angleški prevod, mora tako dobro poznati jezikovne značilnosti ter namen uporabe prevoda, saj je hkratna raba ameriške in britanske različice angleščine v enem besedilu nedopustna.

Svoje želje nam zaupajte ob naročilu prevoda

Čeprav se nam pogosto zdi, da je angleščina enoten jezik, je treba ob naročilu prevoda povedati, komu je besedilo namenjeno in od kod so stranke, ki bodo brale besedilo. Najslabše, kar se lahko zgodi, je, da prevajalec ali več prevajalcev v enem besedilu ali na eni spletni strani uporablja enkrat ameriško, drugič pa britansko angleščino. Predstavljajte si, da bi prevajalec enkrat uporabil prevod besede delnica, ki je bolj razširjena v britanski angleščini (shareholder), spet drugič pa ameriško različico (stockholder). Vaš prevod bi bil nedosleden, zato bi naravnega govorca zmedel.

Pri prevajanju v angleščino je izbira različice odvisna od prevajalca, ciljnega bralca in tudi od naročnika prevoda. V Linguli bodo za vaš prevod poskrbeli izkušeni prevajalci, ki se zavedajo, kako pomembni sta natančnost in kakovost prevodov, zato svoje delo vedno opravijo strokovno.