Sodni prevodi

Sodno overjene prevode opravljajo sodno zapriseženi prevajalci, ki so z odločbo Ministrstva za pravosodje imenovani za stalne sodne tolmače.

 • sodni prevod potrdila o nekaznovanosti,
 • sodni prevod spričevala,
 • sodni prevod diplome,
 • sodni prevod rojstnega lista,
 • sodni prevod poročnega lista,
 • sodni prevod potnega lista,
 • sodni prevod potrdila o zakonskem stanu,
 • sodni prevod potrdila o državljanstvu,
 • sodni prevod policijskega zapisnika,
 • sodni prevod pooblastila,
 • sodni prevod certifikata,
 • sodni prevod pogodbe,
 • sodni prevod zdravniškega izvida,
 • sodni prevod izvedenskega mnenja,
 • sodni prevodi izpisov iz registra …

Sodno overjeni prevod – katere dokumente mora stranka prinesti?

Za sodno overjeni prevod naročnik prinese ali pošlje izvirnik listine ali overjeno fotokopijo listine. Overitev lahko opravijo na upravni enoti ali pa notar, ki z žigom potrdi, da je dokument enak izvirniku. Če se s prevodom mudi, lahko naročnik pošlje tudi skenirano overjeno kopijo.

Prevajalec izvirnik ali overjeno fotokopijo zveže s prevodom. Na željo naročnika lahko prevajalec prevod zveže tudi z navadno fotokopijo dokumenta. To se praviloma zgodi, kadar prevajamo akte gospodarskih družb, zapisnike sej skupščine, upravnega ali nadzornega odbora. V teh primerih običajno ni uradnih žigov, kolekov …

_____________________________________________

Sodni prevodi – pogosta vprašanja

Zakaj na sodno overjenem prevodu prevajate tudi besedilo z žiga in podpise? Stroški prevoda so s tem samo še višji!
Sodni tolmač mora vedno prevesti vse, kar je vidno na listini. To vključuje tudi žige, štampiljke, pečate in podobno.

Potrebujem še en izvod sodno overjenega prevoda.
Če smo besedilo prevajali v prevajalski agenciji Lingula, od vas potrebujemo le overjeno fotokopijo izvirnika.

Imam dva dokumenta, ki sta si zelo podobna. Ali moram prevod plačati dvakrat?
Četudi sta dokumenta na videz enaka, ju je potrebno vseeno skrbno pregledati in preveriti vse datume, zneske, imena in druge podrobnosti. Po pregledu in analizi dokumenta vam sporočimo, kašen popust vam lahko odobrimo za drugi dokument – koliko je dejanskega ponavljanja.

Sodni prevod – potrebujete ponudbo?

Pošljite dokument in poslali vam bomo ponudbo.

Za dodatne informacije in naročilo prevoda pokličite na telefonsko številko 01 541 00 33 oziroma 030 650 255 ali pošljite e-sporočilo na e-naslov prevodi@lingula.si.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*