Prevajanje – članki

Prevajalska agencija Lingula – natančno in v dogovorjenem roku poskrbimo za prevajanje zahtevnih strokovnih besedil.

Kaj znamo delati najbolje – kaj so »naša« področja?

 • prevajanje farmacevtskih in medicinskih besedil
 • prevajanje poslovnih in pravnih besedil
 • prevajanje besedil s področja gradbeništva in elektrotehnike
 • prevajanje besedil s področja mobilne tehnologije in informatike
 • prevajanje besedil s področja bančništva in financ
 • prevajanje besedil s področja zavarovalništva
 • prevajanje letnih poročil
 • prevajanje književnosti

Celoten postopek naročila prevoda lahko izpeljete prek spleta:

 • pošljete povpraševanje s pripetim dokumentom, za katerega želite ponudbo,
 • po prejeti ponudbi potrdite naročilo,
 • ob dogovorjenem roku poiščite prevedeno besedilo v vašem e-poštnem nabiralniku.

Vas zanima, koliko bo stal prevod? Pripnite datoteko in poslali vam bomo »hitro ponudbo«.

Za dodatne informacije in naročila prevoda pokličite na telefonsko številko 01 541 00 33 oziroma 030 650 255 ali pošljite e-sporočilo na e-naslov prevodi@lingula.si.

Področja prevajanja

Prevajanje splošnih besedil

Za prevajanje splošnih besedil mnogi trdijo, da je ena lažjih oblik prevajanja. A tudi za to vrsto prevajanja mora prevajalec biti izkušen in vsestransko razgledan.

preberite več

Prevajanje strokovnih besedil

Široka splošna razgledanost in obvladovanje različnih strokovnih področij sta pogoj za ustrezne in kakovostne prevode strokovnih besedil.

preberite več

Prevajanje finančnih besedil

Pri prevajanju finančnih besedil morajo biti prevajalci pozorni tudi na terminologijo, saj ima ta, tako kot standardi, v vsaki državi svoje posebnosti.

preberite več

Prevajanje pravnih besedil

Pri prevajanju pravnih besedil je zelo pomembno, da sta izvirna vsebina in prevod identična ter da je prevod nedvoumen.

preberite več

Prevajanje medicinskih besedil

Ne glede na to, ali gre za prevod izvida preiskave, zdravstvenih informacij za zdravnike in paciente, diagnoze ali receptov, mora biti prevod medicinskih besedil natančen, nedvoumen, jasen in predvsem pravilen.

preberite več

Prevajanje farmacevtskih besedil

Izrazi, ki se pojavljajo v farmacevtskih besedilih, so strokovno zahtevni in hkrati zelo pomembni za uspešno sporazumevanje. Ker gre za zdravje, pa napake lahko stanejo tudi življenje.

preberite več

Pisni ali sodni prevod?

Sodni prevod lahko opravi samo sodni tolmač. Prevajalci so jezikoslovci z znanjem več jezikov, sodni tolmači pa imajo poleg tega tudi licenco, ki jim jo podeli ministrstvo za pravosodje.

preberite več

Prevajanje tehničnih besedil

Najpogosteje prevajamo besedila, kot so navodila za uporabo, varnostni listi, strokovni članki in ostale vrste besedil s področja gradbeništva in elektrotehnike, strojništva, avtomobilske industrije …

preberite več

Prevod zdravniških izvidov

Za prevajalce prevodi zdravniških izvidov pomenijo velik izziv, saj gre za strokovno zahtevna besedila, kjer je že majhna napaka lahko usodna in ogrozi zdravje posameznika.

preberite več

Prevod zdravniških receptov

Obstajajo trije različni načini za zapis zdravil v receptih. Uporabo INN (International Nonproprietary Names) oz. mednarodnega nelastniškega imena priporoča Svetovna zdravstvena organizacija.

preberite več

Prevod letnega poročila

Letno poročilo vsebuje veliko terminologije s področja računovodstva in stroke, v katero je usmerjeno delovanje podjetja, zato se mora na ta področja spoznati tudi prevajalec.

preberite več

Prevod finančne analize

Če poslujete z mednarodnimi podjetji, je zaradi jezikovnih ovir to odločitev o investiciji v podjetje še težje sprejeti, zato je kakovosten in zanesljiv prevod finančne analize v tem primeru nujno potreben.

preberite več

Prevod informacij za vlagatelje 

Informacije za vlagatelje običajno vključujejo podatke o delnicah in dividendah podjetja, letna in medletna poročila, poslovne načrte itd.

preberite več

Prevajanje sodnih aktov

Prevajalec, ki bo prevedel sodni akt, mora poznati pravno terminologijo, če pa boste prevod v tujini uporabljali v uradnih situacijah, bo potreben sodni prevod.

preberite več

Prevajanje statuta družbe

Večina okrajšav, ki se uporabljajo v slovenskem pravu, ima svojo ustreznico v angleščini, paziti je treba le na definicije, ki se ne ujemajo povsem.

preberite več

Prevod diagnoze

Ker zdravstvene diagnoze uvrščamo med medicinska besedila, lahko pričakujemo, da ta vrsta besedil vsebuje številne strokovne izraze iz medicine.

preberite več

Prevajanje navodil za uporabo zdravil

Po zakonih Evropske unije morajo biti navodila za uporabo zdravil, ki se lahko uporabljajo v Evropski uniji, prevedena v vseh 24 uradnih jezikov.

preberite več

Prevajanje marketinških besedil

Ob vstopu na tuji trg je pomembno, da naredite dober vtis na ciljno publiko, pri čemer vam lahko znatno pomaga kakovosten prevod marketinških besedil.

preberite več

Prevod pogodbe

Pogodbe uvrščamo med pravna besedila, zato jih mora prevajati oseba, ki je strokovnjak na področju jezika in tudi na področju prava.

preberite več

Prevod pooblastila

Pooblastilo ima določeno obliko, po kateri se moramo ravnati, ko ga pišemo. Prevod pooblastila seveda prevzame obliko, ki je značilna za ciljni jezik. V splošnem pa mora pooblastilo vsebovati določene podatke.

preberite več

Prevod znanstvenih besedil

Včasih se lahko zgodi, da prevod za kak izraz v nekem jeziku še ne obstaja, zato se mora prevajalec odločiti, katero prevajalsko strategijo bo ubral.

preberite več

Prevod poslovnega načrta

Kakovost prevoda poslovnega načrta ima pomembno vlogo, saj je od tega, ali bomo uspešno skomunicirali svojo idejo, odvisno, ali bomo sklenili posel oziroma ali bomo pridobili financiranje ali ne.

preberite več

Prevod gospodarske pogodbe 

Gospodarske pogodbe uvrščamo med pravna besedila, zaradi intenzivnega medsebojnega povezovanja med podjetji po vsem svetu pa so pomemben del poslovanja.

preberite več

Prevod poslovnega e-sporočila

Formalna sporočila vsebujejo elemente, ki jih v neformalni e-pošti ni. Ponavadi se tako ne uporabljajo okrajšave, kot so I’m ali they’re, po drugi strani pa v njih najdemo besedne zveze, ki besedilo povezujejo in ga naredijo koherentnega.

preberite več

Prevod besedil s področja zavarovalništva

Seznam besedil s področja zavarovalništva, ki jih je pogosto treba prevesti, sestavljajo zavarovalne pogodbe, listine, police, zahtevki in pogoji poslovanja

preberite več

Prevajanje spletnih strani

Ali ste vedeli, da se spletni uporabniki, katerih materni jezik ni angleščina, na spletnih straneh, ki so prevedene v njihov materni jezik, zadržujejo dvakrat dlje kot na angleških?

preberite več

Prevajanje turističnih besedil

Dober prevod turističnih besedil lahko močno vpliva na mnenje obiskovalcev. Besedilo o turistični destinaciji, znamenitosti, hotelu ali gostilni bo za obiskovalce najverjetneje prvi stik.

preberite več

Prevajanje jedilnih listov

Prevajanje jedilnih listov je težavno, saj ima vsaka kultura specifične jedi, ki ne obstajajo v drugih okoljih, zato so prevajalci pogosto v dilemi, kako jih prevesti.

preberite več

Prevajanje receptov

Beseda pepper se denimo lahko prevede kot paprika ali poper, zato je pomembno, da prevajalec ve, katera sestavina je prava za recept, ki ga prevaja.

preberite več

Prevod varnostnih listov

Prevajalci, ki prevajajo varnostne liste, morajo zato dobro poznati terminologijo pa tudi zakonodajo Republike Slovenije, saj mora biti prevod v skladu z njo.

preberite več

Prevajanje deklaracij na živilih

Za prevajanje deklaracij je poleg omejitve pri dolžini besedila pomembno tudi, da zadoščajo standardom in zakonom posamezne države.

preberite več

Prevod reklamacije

Reklamacija mora temeljiti na resničnih dejstvih in težavah, zato je zaželeno, da se kot priloga pošljejo dokazila, kot so računi, fotografije in drugi dokumenti, ki jih morda prevajalec doda k prevodu in tudi prevede.

preberite več

Prevod zahvale

Zahvalno pismo ali e-sporočilo je priporočljivo poslati čim prej po dejanju, zaradi katerega se zahvaljujemo, še posebej, ko gre za uradno zahvalo.

preberite več

Prevod strokovnega članka

Prevod strokovnega članka z zahtevnimi strokovni izrazi lahko prevajalcu povzroči veliko preglavic, saj mora poznati izraze, ki so ustrezni in ustaljeni v določeni stroki.

preberite več

Prevod motivacijskega pisma

Danes delodajalci pogosto zahtevajo, da življenjepisu priložite še motivacijsko pismo – in to ne samo v maternem, temveč tudi v tujem jeziku, sploh če gre za tuje podjetje ali so nadrejeni tujci.

preberite več

Prevajanje življenjepisa

Ponekod je običajno, da življenjepis vsebuje mnogo osebnih podatkov, kot so starost, datum rojstva, spol, ali smo poročeni in podobno. V nekaterih državah pa določene informacije niso zaželene oziroma so celo protizakonite.

preberite več

Prevajanje spremnega pisma

Cilj kreativnega spremnega pisma je, da kandidat pokaže svojo kreativnost in originalnost, ki ju poveže z dobrim razumevanjem nalog položaja, za katerega se prijavlja.

preberite več

Prevajanje priporočila

Namen priporočila je, da potencialni kandidat za določeno delovno mesto opozori nase še s pismom nekdanjega delodajalca, ki kandidata dobro pozna in priporoča.

preberite več

Prevajanje strokovnega naziva

Skladno z zakonom se slovenski nazivi ne prevajajo v tuje jezike. Prav tako se po zakonu tudi tuji nazivi ne smejo prevajati v slovenski jezik, temveč jih moramo navesti skupaj z državo izvora listine o izobraževanju.

preberite več

Prevod navodil za uporabo

Navodila za uporabo praviloma vsebujejo zahtevnejše strokovne izraze, zato morajo biti prevajalci strokovnjaki za ustrezno področje. Upoštevati je treba tudi regulativo za navodila in vrsto izdelka.

preberite več

Prevajanje predstavitve

Ali ste vedeli, da je za večino ljudi strah pred javnim nastopanjem večji od strahu pred smrtjo? Pred nastopom pa vas čaka še en korak, in sicer prevod predstavitve v tuji jezik.

preberite več

Prevajanje povzetka

Pri prevajanju povzetkov je pomembno, da se prevajalec spozna na področje in temo besedila v obeh jezikih. Strokovni izrazi so v povzetkih pogosti, zato jih je nujno obvladati, prav tako pa izrazoslovje in glagolske oblike (trpnik).

preberite več

Prevajanje besedil s področja mobilne tehnologije in informatike

Poleg občutka za jezik mora prevajalec imeti tudi znanje s področja tehnologije in slediti razvoju tehničnega jezika. Pri tem mora denimo sprejemati odločitve, ali naj uporabi selfie, selfi ali sebek.

preberite več

Prevod besedil s področja gradbeništva in elektrotehnike

Za prevajanje besedil o gradbeništvu in elektrotehniki je pomembno, da je prevajalec dober poznavalec področja in obvlada izraze, ki se pojavljajo v teh besedilih.

preberite več

Prevajanje poezije

Poznavanje pesmi ne bo vedno zadostovalo, saj je poezija pogosto sredstvo, s katerim pesniki izražajo svoja čustva. Zato je za popolno razumevanje pesmi pomembno, da poznate življenje pesnika, saj to odseva v njegovi poeziji.

preberite več

Prevajanje besedil pesmi

Pri prevajanju besedila pesmi se prevajalec največkrat sreča z dilemo, ali naj pesem prevaja tako, da bo ohranila večino svojega pomena, ali pa naj pesem v ciljnem jeziku čim bolj približa melodiji.

preberite več

Prevajanje šal

Težave pri prevajanju šal se pojavijo že pri »preprostih« enovrstičnicah: »Did you hear about the guy whose whole left side was cut off? He’s all right now.«

preberite več

Prevajanje gledaliških iger

Danes pri prevajanju gledaliških tekstov obstaja težnja, da se prevajalec seznani z gledališčem in celo sodeluje na vajah, saj tako dobi vpogled v to, kako naj bi ob gibih in koreografiji učinkoval izgovorjeni tekst.

preberite več

Prevajanje verskih besedil

V nekaterih jezikih se pri prevajanju starejših verskih besedil, ki jim pripisujejo dolgo tradicijo, uporabljajo starinske besede. S tem poudarijo izvor in pristnost splošno sprejetih naukov.

preberite več

Prevod besedil s področja strojništva

Strojništvo je dejavnost, ki obsega zelo različna področja, od energetike, letalstva, računalniških aplikacij do medicine in farmacije in še česa, zato so tudi besedila raznolika.

preberite več

Prevod besedil iz letalske industrije

Za ta besedila je značilno, da vsebujejo veliko strokovne terminologije, kar seveda poveča zahtevnost prevajanja. Poleg tega se tehnologija bliskovito razvija in mora zato prevajalec stalno slediti spremembam in novostim.

preberite več

Prevajanje naslovov filmov in serij

Prevod naslova filma ali serije je lahko precej drugačen od izvirnika, saj prevajalci pogosto nimajo druge izbire. In čeprav knjige ni dobro soditi po platnicah, nas mnogokrat prav slab prevod naslova odvrne od gledanja.

preberite več

Prevajanje in lokalizacija videoiger

Prevajalec mora biti pozoren na to, kateri izmed likov govori, saj včasih iz same slike to ni popolnoma jasno. Tako se lahko pomotoma zamenja spol lika ali pa se uporabijo napačni zaimki.

preberite več

Šale o prevajanju

Dan pred skrajnim rokom za oddajo prevoda je kot dan pred božičem. Ostati moraš dolgo pokonci in čakati na čudež.

preberite več

Tolmačenje govornega nastopa

Tolmačenje je zelo zahtevno delo, saj poteka »v živo« ob govoru, kjer razen pripovedovalca nihče ne ve, kaj bo sledilo. Tolmač mora zato v zelo hitrem času oblikovati stavke, ki sledijo govorčevemu govoru in so za poslušalce smiselni.

preberite več

Jeziki prevajanja

Prevod v angleščino

Prevajalec ima pri prevajanju v angleščino veliko dela. Temu priča tudi naslednji podatek: angleščino naj bi vsako leto obogatilo približno 8.500 novih besed …

preberite več

Prevajanje iz francoščine

Pomembnost kakovostnega prevajanja iz francoščine v slovenščino ali obratno je očitna tudi na poslovnem področju, saj se pri sodelovanju s francoskimi podjetji pričakuje poslovanje v francoskem jeziku.

preberite več

Prevajanje v jezike nekdanje Jugoslavije

Mnogo ljudi ne pozna posebnosti, po katerih se jeziki nekdanje Jugoslavije razlikujejo, a ko potrebujete prevod, morate vedeti, kje bo to besedilo uporabljeno in kakšen jezik tam govorijo.

preberite več

Prevajanje iz hrvaščine v slovenščino in obratno

Prevodi v hrvaški jezik in iz hrvaščine v slovenščino so vedno bolj iskana storitev, saj kljub podobnosti slovenščine in hrvaščine prevod le težko opravimo sami.

preberite več

Prevajanje v hrvaščino, srbščino in bosanščino – zabavne razlike

Kava, kafa ali kahva? Z razpadom Jugoslavije je vsaka novonastala država uvedla svoj uradni jezik in nastale so včasih neopazne, vendar pomembne razlike.

preberite več

Prevod v arabščino

Arabščina je svojevrsten in zanimiv jezik s številnimi jezikovnimi in kulturnimi posebnostmi, zato je prevod v arabščino za prevajalce velik izziv in zahteva posebno skrb.

preberite več

Prevajanje iz finščine

Čeprav je uradni jezik na Finskem in jezik finskih manjšin na Švedskem in v Rusiji, si z znanjem drugih tujih jezikov pri učenju ali prevajanju iz finščine ne moremo kaj prida pomagati.

preberite več

Pasti švedsko-angleške jezikovne naveze

Švedski jezik ima pri izgovorjavi nekaterih besed veliko podobnosti z angleščino – oba imata namreč germanske korenine. A pomen švedskih besed se lahko močno razlikuje od angleških.

preberite več

Madžarščina in prevajanje

Madžarščina sodi med jezike, ki so prevajalcem v svojevrsten izziv. Izvira iz ugrofinščine, zato nima kaj dosti skupnega z angleščino, ki je germanski jezik, pa vendar vsebuje tudi nekaj besed, ki na prvi pogled delujejo podobne besedam v angleščini, t. i. lažni prijatelji.

preberite več

Dobesedni prevodi iz poljščine

Slovenci pri prevajanju iz drugih slovanskih jezikov ali vanje lahko hitro uporabimo lažne prijatelje, tj. besede, ki so si med seboj podobne, a je njihov pomen različen, ali pa večpomenske besede prevedemo napačno.

preberite več

Prevod iz japonščine in jezikovne napake

Nekateri izrazi v japonščino prihajajo tudi iz drugih jezikov, kot je »arubaito« iz nemške besede »arbeit« (delo) ali beseda »pan«, ki izhaja iz portugalščine (pão) in francoščine (pain).

preberite več

O prevajanju

Prevajalec ali tolmač

Prva in najpomembnejša razlika med tolmačenjem in prevajanjem je medij. Tolmačenje se izvaja ustno, prevajanje pa pisno. Za obe dejavnosti pa je seveda pomembno poglobljeno znanje tako izvirnega kot tujega oz. ciljnega jezika.

preberite več

Prevajanje in pomen slovarjev

T. i. learner’s dictionaries imajo ponavadi manj slovarskih gesel kot tisti, ki so namenjeni maternim govorcem, saj ne vključujejo besed, ki se pojavljajo zelo redko in so kot take manj uporabne.

preberite več

Napake pri prevajanju

Prevod mora imeti enak »ton« in slog kot izvirnik. Ni zaželeno, da poskuša prevajalec pokazati vse svoje jezikovne zmožnosti in besedilo po nepotrebnem zaplesti.

preberite več

Dobesedni prevod: Gremo na kavo

Prevajalci iščejo pomenske ustreznice med jeziki, ne dobesednega prevoda. S slednjim se namreč hitro izgubi pomen, ki se skriva za besedami. Pri prevajanju torej ne gre le za medjezikovni, ampak tudi za medkulturni prenos. Se vam to zdi nenavadno?

preberite več

Prevajanje pregovorov

Prevajanje pregovorov je tudi za izkušene prevajalce zahtevna naloga, saj so tesno povezani s kulturo, navadami in zgodovino – v arabščini bomo pogosteje našli pregovore, v katerih nastopa kamela, v slovenščini ali angleščini pa pregovore, v katerih nastopajo konji.

preberite več

Dobesedni prevod ali prilagajanje pri prevajanju

Dobesedni prevod besede za besedo je možen le pri prevajanju seznamov, katalogov, jedilnikov …  Pri kompleksnejših besedilih je dobesedni prevod moteč za bralca in onemogoča razumevanje besedila.

preberite več

Prevajanje – razbijmo nekaj mitov

Če znaš jezik, torej tudi obvladaš vsa področja in lahko besede stresaš iz rokava, je laično mnenje. Pa to res drži? Preberite nekaj mitov o prevajanju.

preberite več

Prevajanje in comma splice

Drobna, a pravopisno pomembna napaka v angleškem jeziku je t. i. comma splice – napaka, ki za resno strokovno prevajanje lahko pomeni precej neprijeten spodrsljaj.

preberite več

Prevajalski problemi

Vsak prevajalec se prej ali slej sreča s prevajalskimi problemi, ki po eni strani otežijo, po drugi pa tudi popestrijo prevajanje. Prevajalski problemi so različne narave, od slovničnih, leksikoloških do kulturno specifičnih.

preberite več

Prevajalski presežki

Guinnessova knjiga rekordov kot največkrat prevedeno knjigo navaja The Way to Happiness L. Rona Hubbarda. Leta 2010, ko je bil rekord uradno zabeležen, je bila knjiga prevedena v 70 jezikov.

preberite več

Prevod in pravilna raba podpičja v angleščini

Podpičje ali semicolon v angleščini je še ena v seriji malenkosti, ki niso nepomembne za prevod.

preberite več

Lokalizacija

Lokalizacija je postopek, pri katerem se informacije o izdelku prevedejo v drug jezik ter prilagodijo tako, da so jezikovno in kulturno primerne za določen trg.

preberite več

Prevodni proces

Ponudba je običajno odvisna od podatkov, kot so rok prevoda, jezikovna kombinacija, dolžina besedila, količina ponavljajočih se delov besedila v dokumentu ipd.

preberite več

Kaj pravzaprav je strojno prevajanje?

Strojno prevajanje je treba ločevati od računalniško podprtega prevajanja, kjer prevajalec kot pomoč uporablja računalniška orodja za prevajanje.

preberite več

Strojno prevajanje – kje se je pravzaprav začelo?

Prvo strojno prevajanje na svetu je bilo opravljeno leta 1954 v okviru tako imenovanega eksperimenta Georgetown-IBM, ko so 60 ruskih stavkov prvič popolnoma avtomatizirano prevedli v angleščino.

preberite več

Pomembnost prevajalskih programov

Ne samo, da prevajalski programi ponujajo izraze in predloge za prevod, prevajalcu so v pomoč tudi pri organizaciji in nadzoru kakovosti prevoda.

preberite več

Zakaj računalniki nikoli ne bodo nadomestili prevajalcev?

V vsakem jeziku obstajajo besede, ki imajo več pomenov, pravega razberemo iz konteksta. Poglejmo besedo right. Od konteksta je odvisno, ali je pomen besede »desno« ali »prav«. Kontekst pa računalnik zelo težko prepozna.

preberite več

Globalizacija in prevajanje

Prepletenost jezikov je z globalizacijo vse večja, to pa tudi omogoča postopno standardizacijo strokovnega besedišča. Obenem prihaja do prevzemanja ali sposojanja tujih besed, običajno angleških.

preberite več

Pasti pri prevajanju

Pri prevajanju moramo biti pozorni na številne podrobnosti; površnemu ali amaterskemu prevajalcu te kaj hitro uidejo. Na primer …

preberite več

Nevarnosti pri literarnem prevajanju

Če želi biti prevajalec zvest originalu, mora dobro »zadeti« tudi ton in način izražanja avtorja. Če je avtor sarkastičen, je treba skupaj s pomenom v prevod prenesti tudi sarkazem

preberite več

Izogibajte se dobesednemu prevodu

Dobesedni prevod besede za besedo je možen le pri prevajanju seznamov, katalogov, jedilnikov … Pri kompleksnejših besedilih je dobesedni prevod moteč za bralca.

preberite več

Prevajanje imen blagovnih znamk

Američani, ki so želeli najti ustrezen prevod imena znamke Coca-Cola za prodajo na Kitajskem, so se srečali s težavo, kako prevajati med dvema jezikoma iz popolnoma različnih kultur.

preberite več

Kaj je prevajanje? 1. del

Delo prevajalca se vrti okrog teh dveh dejanj. Tukaj se bomo osredotočili na prvega, torej dekodiranje besedila.

preberite več

Kaj je prevajanje? 2. del

Tokrat bomo govorili o besednih zvezah, kjer so besede ohranile svoj izvorni pomen in so torej lažje za razumevanje, četudi smo jih mogoče prvič srečali.

preberite več

Kaj je računalniško podprto prevajanje?

Treba je razlikovati med računalniško podprtim prevajanjem in strojnim prevajanjem. Programi CAT ne prevajajo samostojno, so pa prevajalcu v pomoč pri njegovem delu.

preberite več

Prevajalci

Jezik nima absolutnih pravil in prevajanje ni eksaktna veda. Zato različna prevajalca besedila ne bosta prevedla enako.

preberite več

Kako vikajo po svetu

Zanimiv primer je japonščina, kjer se v pogovoru izogibajo rabi osebnih zaimkov. Osebni zaimek raje nadomestijo s pripono san ali sama oziroma s ponovitvijo osebnega imena.

V Italiji so Schweppes Tonic Water prevedli kot »Schweppes Toilet Water«, medtem ko so v hotelu v Tokiu …

preberite več

Prevajanje – napačni prevodi

V Italiji so Schweppes Tonic Water prevedli kot »Schweppes Toilet Water«, medtem ko so v hotelu v Tokiu …

preberite več

Slovenski prevod tujih reklamnih sloganov

Verjetno se vam je že zgodilo, da ste ob pogledu na kakšen izdelek lahko kar zrecitirali ali celo zapeli njegov slogan. Niste edini. Razumemo naše naročnike, da pri prevajanju te energije ne želijo izgubiti.

preberite več

Umetnost podnaslavljanja v slovenščini

Pri prevajanju filmov, dokumentarcev in podobnega je dolžina vrstice za podnapis omejena z dolžino dialoga, zato mora biti prevajalec prilagodljiv in slovenski prevod v podnapisu delno skrajšati ali povzeti. Za razumljivost pa je najpomembnejša časovna razporeditev …

preberite več

Tolmačenje

Dober tolmač odlično obvlada slovenščino in najmanj dva tuja jezika. Je splošno razgledan, sposoben je hitro analizirati, razumeti in povzeti slišano besedilo.

preberite več

Je prevod res le beseden?

Medjezikovni ali pravi prevod je prenos iz enega jezikovnega koda v drugega. Pomen lahko večinoma prenesemo popolnoma, zagodejo pa nam kulturne posebnosti …

preberite več

Pogoste zmote o prevajanju

Izguba posla, okrnjen ugled, zapravljeno zaupanje pri poslovnem partnerju ali nadrejenem so le nekatere od posledic slabega prevoda.

preberite več

Zakaj je prevod daljši od izvirnika?

Poleg razlag in opisov je prevod daljši tudi zaradi razlik med jeziki, saj ima vsak jezik svoje značilnosti in posebnosti.

preberite več

Sinhronizacija

Prevod mora biti s sliko čimbolj usklajen, podrejen pa je tudi mnogim drugim dejavnikom, kot so tempo govora in dogajanja, montaža, glasba …

preberite več

Ste že slišali za skupnostno tolmačenje?

Skupnostno tolmačenje ali tolmačenje za skupnost je ena od oblik tolmačenja, pri kateri tolmač deluje v javnem sektorju. Gre torej za vsakodnevne situacije.

preberite več

Slabosti spletnih prevajalnikov

Na spletu pogosto najdemo članke ali celotne spletne strani, za katere je očitno, da jih je prevedel spletni prevajalnik. V slovenščini tako prevedena besedila hitro prepoznamo, če se osredotočimo na sklon besed, saj so te pogosto napisane v napačnem sklonu.

preberite več

Back translation – prevod nazaj

Back translation je zelo uporaben postopek, ki pomaga najti in popraviti problematične dele prevoda, ki bi lahko bili v kulturi ciljnega jezika napačno razumljeni. Prevajalec tako preverja pravilnost prevoda, s čimer se zagotovi zelo kakovostna storitev.

preberite več

Spominska baza prevodov

Spominska baza je najbolj priročna pri prevajanju besedil, kjer je veliko ponavljanja ali podobnosti. To so na primer navodila za uporabo, tehnični opisi, poslovna poročila, pogodbe in tudi nekateri tipi pravnih besedil itd.

preberite več

Prevajanje filmov ali filmski naslovi, izgubljeni s prevodom

Zagotovo ste se že kdaj čudili naslovu tujega filma oziroma njegovemu prevodu v slovenščino in se vprašali, kako so prišli do tega naslova.

preberite več

Zadrege slovničnega spola pri prevajanju

Slovnični spol je izjemno pomemben zlasti pri prevajanju literarnih besedil, saj ima veliko vlogo v mitoloških predstavah govorne skupnosti.

preberite več

Prevod izrazov za barve

Prevod izrazov za barve se na prvi pogled zdi nekaj enostavnega, a ima svoje pasti, saj imajo barve pogosto nekoliko skrit pomen.

preberite več

Živalski glasovi in tuji jeziki

Čeprav se nam morda zdi, da so si živalski glasovi, kot na primer mačji »mijav,« po vsem svetu podobni, boste v spodnjem članku prebrali, da to ne drži popolnoma.

preberite več

Izgubljeno s prevodom

Anekdote in besedne igre brez dvojnih pomenov niso večja težava za prevajanje, če niso vezane na specifično kulturo. Preberite pogovor med Nancy Astor in Winstonom Churchillom.

preberite več

Prevajanje zemljepisnih imen v angleščino in nemščino

Pri prevajanju v slovenščino nekatera imena podomačujemo (Wien postane Dunaj), druga ohranimo v izvirnem zapisu (Manchester) ali pa prilagodimo zapis (Paris postane Pariz).

preberite več

Prevajanje zemljepisnih imen v angleščino in nemščino, 2. del.

Pri imenih jezer v angleščino se prevede le opisni del za jezero, torej lake, npr. Lake Bled. Če je jezer več, kot npr. the Triglav lakes, dodamo še določni člen, sicer ne.

preberite več

Napake v prevodih

Ko je Schweppes svoj tonik predstavil na italijanskem trgu, nihče ni opazil, da je bila »tonic water« v italijanščino prevedena kot »voda iz straniščne školjke«.

preberite več

Kultura pitja kave

Ko smo v tujini, se dostikrat sprašujemo, kako naročiti najljubši kavni napitek. Beli kavi, na primer, rečemo caffè latte ali preprosto latteV Franciji uporabljajo izraz café au lait, na Nizozemskem koffie verkeerd, v Avstraliji pa flat white.

preberite več

Prevajanje lastnih imen v pravljicah

Zanimiva so tudi lastna imena v knjigah Harry Potter; ki so v slovenski in francoski različici prevedena. Tako je palica ali wand po angleško v francoščini dobila zanimivo ime la baguette (bageta), Bradavičarka ali v izvirniku Hogwarts pa je v francoščini Poudlard.

preberite več

Zakaj prevajalec ne sme pomensko spreminjati besedila?

Drug jezik sam po sebi pomeni drug pogled na svet, zato prevajanje postane mnogo več kot le prepisovanje originalnega besedila v drug jezik.

preberite več

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*