Prevajanje in čas

Kako zapisujemo čas?

Ključ do uspeha niso le naše znanje in dobre ideje, ampak tudi način, kako jih prenašamo drugim oziroma kako komuniciramo. Poznate recimo kulturne razlike, na katere morate biti pozorni pri zapisu datuma in ure v različnih jezikih?

Zapis datuma

Pri prevajanju v tuji jezik moramo biti pozorni tudi na zapis datuma, saj se zapis glede na državo razlikuje. Tako na primer v ZDA najprej zapišejo mesec, nato dan in leto (mm/dd/llll), v Združenem kraljestvu in drugih evropskih državah pa zapišemo najprej dan, nato mesec in leto (dd/mm/llll).

Primer:

  ZDA izven ZDA
17. marec 2016 3/17/2016 17/3/2016

 

Takšna oblika zapisa sicer ni vedno priporočljiva. Vzemimo recimo primer 3/9/2016 – pri takem zapisu ni povsem jasno, ali govorimo o 3. septembru ali 9. marcu. Zato je v takih primerih dobro izbrati bolj jasno izražanje, na primer z besedo (March 9th 2016 ali September 3rd 2016).

Se vaš teden začne v nedeljo?

Med državami pa se razlikuje tudi zapis, kdaj se teden začne in kdaj konča. V splošnem velja, da se nov teden začne v ponedeljek, zatorej traja teden od ponedeljka do nedelje. To pa ne velja povsod: v ZDA in Kanadi začnejo nov teden v nedeljo in ga zaključijo v soboto.

Kaj pa AM in PM?

Tudi pri zapisu ure v tujem jeziku moramo biti pozorni na morebitne razlike v posameznih državah. Čez lužo (ZDA) in na Otoku (Združeno kraljestvo, ZK) jo namreč zapisujejo precej drugače kot drugod v Evropi in v mnogih predelih Azije. Namesto 24-urnega zapisa ločijo med t. i. dopoldanskim »AM« (od polnoči do opoldneva) in popoldanskim »PM« (od opoldneva do polnoči) zapisom. Pri zapisu ure v angleščini se lahko uporabljajo oblike AM in PM, A.M. in P.M., am in pm ali a.m. in p.m. Vse oblike so sprejemljive, najbolj pogost pa je zapis z malimi črkami in pikami (a.m. in p.m.). Ne glede na to, kateri zapis izberemo, moramo biti pri uporabi dosledni.

Primer:

Evropa, Azija ZDA, ZK
8:00

 

8 a.m.
12:00

 

12 p.m.
20:00

 

8 p.m.
00:00 12 a.m.

Zakaj prevajati?

Prevajanje v tuji jezik od nas zahteva, da smo na kulturne razlike pozorni tudi pri zapisu datuma in ure. Gre za dve preprosti stvari, ki pa lahko pri napačni navedbi povzročita nevšečnosti. Morebitnim nesporazumom se tako prevajalec lahko izogne z dobrim poznavanjem izhodiščne in ciljne kulture.