Prevajanje idiomatskih izrazov v slovenščino

Če poenostavimo definicijo prevajanja, lahko rečemo, da je prevajanje dvodelni proces. Najprej imamo besedilo, ki ga je treba dekodirati oz. razumeti. Nato pa je dekodirano spet treba kodirati oz. prenesti v drug/tuj jezik.

Delo prevajalca se vrti okrog teh dveh dejanj. Tukaj se bomo osredotočili na prvega, torej dekodiranje besedila. Ta faza je zelo pomembna, besedilo je treba popolnoma razumeti, le tako bo lahko prevod kakovosten in razumljiv.

Za dekodiranje bolj težavni so včasih lahko idiomatski izrazi. Idiom od prevajalca zahteva določeno predznanje, izkušnje ali informacije o kulturi, kjer se idiom uporablja, da bi bil sposoben razumeti njegov pomen. Težava je v tem, da nam pri razumevanju idioma ne pomaga razumevanje posameznih besed, iz katerih je sestavljen, saj so te posamezne besede v njem izgubile svoj izvirni pomen in je celoten idiom dobil nov pomen, ki ga ne moremo uganiti iz sestavin. Potem, ko idiom razumemo, pa je treba poiskati tudi ustrezen prevod. Če je le možno, se bo prevajalec potrudil najti ustrezen idiomatski izraz v ciljnem jeziku oz. jeziku, v katerega prevaja. Včasih pa to ni možno in bo prevajalec prevedel idiomatski izraz opisno.

Primeri idiomatskih izrazov v angleščini in njihov prevod v slovenščino:

–       let the dust settle – pustiti, da se duhovi pomirijo

–       rain cats and dogs – liti kakor iz škafa/liti kakor za stavo

–       by the skin of one’s teeth – za las

–       the early bird gets the worm – rana ura, zlata ura

–       ace in the hole – imeti asa v rokavu

Kaj je prevajanje? 2. del
Prevajanje kolokacij
Tokrat bomo govorili o besednih zvezah, kjer so besede ohranile svoj izvorni pomen in so torej lažje za razumevanje, četudi smo jih mogoče prvič srečali.

preberite več

 

 

Za več informacij in naročilo nam pišite ali pokličite na telefonsko številko 01 541 00 33 ali 040 544 544 ali pošljite e-sporočilo z želenim besedilom na e-naslov prevodi@lingula.si.