Prevajanje iz angleščine v slovenščino – kolokacije

Prevajanje kolokacij

V prvem delu smo pojasnili, da je delo prevajalca dvosmerni proces, kjer prevajalec besedilo najprej dekodira in ga potem spet zakodira v ciljni jezik oz. jezik, v katerega prevaja.

Prav tako smo v prvem delu govorili o idiomatskih izrazih, ki jih lahko razumemo samo kot celoto in njihovega pomena ne moremo razbrati iz posameznih sestavin. Tokrat bomo govorili o besednih zvezah, kjer so besede ohranile svoj izvorni pomen in so torej lažje za razumevanje, četudi smo jih mogoče prvič srečali. Tukaj dekodiranje ni težava, prevajanje v ciljni jezik oz. kodiranje pa vseeno mora biti natančno, da bo prevod kakovosten in razumljiv.

Govorimo o besednih zvezah, imenovanih kolokacije oz. ustaljene besedne zveze, ki so značilne za posamezen jezik. V angleščini recimo rečemo heavy traffic in ni posebno težko ugotoviti, da je to v slovenščini gost promet. Če bi v slovenščini rekli težek promet, bi bilo to slovnično pravilno in razumljivo, ampak zelo nenavadno in bi takoj opazili, da slovenščina ni materni jezik govorca.

Prevajalec se bo vedno potrudil najti ustrezno kolokacijo v ciljnem jeziku.

Primeri kolokacij v angleščini in njihov prevod v slovenščino:

–       make coffee – skuhati kavo

–       draw a conclusion – priti do zaključka

–       burning issue – vroča tema

–       make money – služiti denar

–       sit/take an exam – opravljati izpit

Kaj je prevajanje? 1. del
Prevajanje idiomatskih izrazov
Delo prevajalca se vrti okrog teh dveh dejanj. Tukaj se bomo osredotočili na prvega, torej dekodiranje besedila. Ta faza je zelo pomembna.

preberite več

 

 

Za več informacij in naročilo nam pišite ali pokličite na telefonsko številko 01 541 00 33 ali 040 544 544 ali pošljite e-sporočilo z želenim besedilom na e-naslov prevodi@lingula.si.