Prevajanje v angleščino – lažni prijatelji

Prevajanje v angleščino je lahko veliko večji izziv, kot bi si sprva mislili, saj od prevajalca zahteva dobro poznavanje tako angleškega jezika kot kulture angleško govorečega prostora.

Prevajanje v angleščino dodatno otežujejo tako imenovani lažni prijatelji. Kot že samo ime pove, gre za besede in besedne zveze, ki na prvi pogled delujejo ali pa zvenijo podobno v obeh jezikih, njihov pomen pa je popolnoma drugačen. Lažni prijatelji niso trn v peti le prevajalcem, ampak tudi vsem, ki se angleščino učijo kot drugi ali tretji tuj jezik.

Poglejmo si dva primera:

  • Pridevnik aktualen v slovenščini pomeni nekaj, kar je v danem trenutku pomembno ali zanimivo. Beseda, ki se kot prevodna ustreznica v angleščini kar sama ponuja, je actual, ki pa v angleščini pomeni dejanski in ne aktualen. Pravi prevod besede aktualen v angleščino bi se tako glasil current.

 

  • Samostalnik transparent v slovenščini pomeni napis ali sliko na večjem kosu papirja ali drugega materiala, ki je namenjena javnemu obveščanju. Nepozoren prevajalec ali uporabnik angleškega jezika si lahko kaj hitro pomaga z besedo transparent, ki pa v angleščini ne pomeni transparent, ampak prosojen. Prava angleška ustreznica za besedo transparent je torej banner, ki slovenski besedi ni niti najmanj podobna.

 

 

Za več informacij in naročilo nam pišite na prevodi@lingula.si ali pokličite na telefonsko številko 01 541 00 33 ali 040 544 544.