Je prevod res le beseden?

V svetu velja prepričanje, da je se prevod nanaša le na besede, ki jih je treba slovnično pravilno sestaviti skupaj v več različnih jezikih. Ameriški filozof Pierce in rusko-ameriški jezikoslovec Jakobson pa menita drugače, in sicer, da razlikujemo tri vrste prevoda: znotrajjezikovnega, medjezikovnega in medznakovnega.

Znotrajjezikovni prevod ali prebesedenje je razlaga besed s pomočjo drugih besed istega jezika. Takšne primere najdemo v slovarjih, uporabljamo pa jih vsakodnevno tudi sami, ko uporabimo parafrazo ali sinonimno besedo, na primer: »Nemški ovčar je srednje velika pasma psa, poznamo ga iz nanizanke Komisar Rex.« Vendar pa ne »srednje velika pasma psa« ne »komisar Rex« nista popolnoma enakovredna izraza »nemškemu ovčarju«. Prava ekvivalenca skoraj ne obstaja.

Medjezikovni ali pravi prevod je prenos iz enega jezikovnega koda v drugega. Pomen lahko večinoma prenesemo popolnoma, zagodejo pa nam kulturne posebnosti, ki jih tuj jezik ne pozna. Tak primer je potica, tipična slovenska jed, za katero pravi ekvivalentni prevod ne obstaja, saj tujci tudi potice ne jedo.

Tretji, zadnji tip pa se imenuje medznakovni prevod ali pretvorba in se najbolj razlikuje od množične predstave o prevodu. Taka pretvorba je torej lahko recimo prenos pomena iz pravljice v balet, iz epa v film, iz pesmi v sliko.

Prevajanje le ni tako zelo ozek pojem, kajne?

Prevodi ‒ imate vprašanja?

Pokličite na telefonsko številko 01 541 00 33 oziroma 040 544 544 in se dogovorite za naročilo.