Prevajanje deklaracij na živilih

Danes imamo dostop do živil, ki prihajajo z vsega sveta, vsa živila pa morajo biti praviloma opremljena z deklaracijo v jeziku države, kjer se živilo prodaja. To torej pomeni, da prevajalce čaka veliko dela, saj je treba prevesti številne deklaracije na embalaži živil iz tujih držav.

Za varno uporabo živil

Deklaracije so namenjene potrošnikom in zagotavljajo varno uporabo živil, saj vsebujejo podatke, ki so pomembni za človekovo zdravje. Na deklaracijah lahko potrošniki najdejo osnovne podatke o izdelku, proizvajalcu in dobavitelju ter o sestavi živila.

Jasna deklaracija, zadovoljen potrošnik

Pomembno je, da je besedilo deklaracije jasno, da so navedene vse sestavine in da potrošnika ne zavajamo. To besedilo je praviloma tudi kratko, saj zanj na embalaži ni veliko prostora, zato avtorji varčujejo s številom besed, to pa je tudi dodatna zahteva za prevajalca.

Kaj nam pove deklaracija?

Za prevajanje deklaracij je poleg omejitve pri dolžini besedila pomembno tudi, da zadoščajo standardom in zakonom posamezne države. Deklaracije na živilih imajo značilno strukturo in vsaka mora vsebovati naslednje podatke o živilu:

  • ime proizvoda,
  • seznam sestavin (na primer: konzervans natrijev nitrit ali konzervans E 250 ali angleško preservative sodium nitrite or preservative E 250),
  • neto količino,
  • rok uporabnosti,
  • ime in naslov proizvajalca,
  • označevanje gensko spremenjenih organizmov,
  • serijo,
  • državo porekla,
  • navodila za uporabo (če so bistvena za pravilo uporabo živila),
  • pogoje shranjevanja (če so bistveni za uporabnost živila).

Napaka je lahko draga

Ker je deklaracija pomembna za varno uporabo živil, moramo biti pri prevajanju dosledni in natančni. Najmanjša napaka bi namreč lahko povzročila hude zdravstvene ali finančne posledice. Zgodilo se je že, da so živilo umaknili iz prometa zaradi napačnega prevoda deklaracije, to pa lahko spravi podjetje na slab glas.

Pomen dobrega prevoda

Prevajanje deklaracij na živilih je torej storitev, ki jo potrebuje vse več podjetij. Da vaše podjetje ne bi izgubilo ugleda zaradi slabega prevoda deklaracije na živilih, to delo zaupajte strokovnim in izkušenim prevajalcem.