Prevod diagnoze

Zdravniško diagnozo je včasih težko razumeti že v maternem jeziku, kaj šele v tujem. V takih situacijah vam lahko pomaga le prevod diagnoze.

Se boste zdravili v tujini?

Če se odločite za zdravljenje v tujini, boste potrebovali prevod diagnoze. Tuja zdravstvena ustanova bo namreč najverjetneje želela videti vaše pretekle izvide, diagnoze itd. Prevajalec takih besedil mora biti strokovnjak ne le na področju jezika, temveč tudi na področju medicine.

Včasih potrebujete tudi tolmača

Če se zdravite v tujini, včasih za komunikacijo med vami in tujegovorečimi zdravstvenimi delavci potrebujete tudi tolmača. V takem primeru mora tolmač imeti različne kompetence, poleg poznavanja jezika in strokovnega področja je dobro, da ima tudi znanja o psihologiji sporazumevanja.

Številni strokovni izrazi

Ker zdravstvene diagnoze uvrščamo med medicinska besedila, lahko pričakujemo, da ta vrsta besedil vsebuje številne strokovne izraze iz medicine. Poglejmo primer iz angleščine. Prevajalec mora na primer vedeti, da izraza nontropical sprue ali gluten-sensitive enteropathy, v prevodu netropska sprua ali glutenska enteropatija, označujeta bolezen, ki bi ji v vsakdanjem jeziku rekli celiakija. Nekakovosten prevod diagnoze ima lahko resne zdravstvene in pravne posledice.

Pri prevajanju diagnoze je čas pogosto ključnega pomena. Lingulini strokovni prevajalci se bodo potrudili, da pravočasno dobite kakovosten prevod diagnoze.