Dobesedni prevod ali prilagajanje pri prevajanju

Prevajalec pri prevajanju išče najprimernejše ustreznice v jeziku, v katerega prevaja. Pri tem se ne sme zanašati na dobesedne prevode besed in fraz, ki jih lahko najde v slovarju ali na spletu, temveč mora upoštevati tudi prenesene pomene in konotacije (asociacije, ki jih v povezavi s širšim kulturnim ozadjem vzbuja beseda). Dober prevod ni nikoli dobeseden, saj se pri dobesednem prevajanju izgubi kulturni in estetski vidik.

Dobesedni prevod

Dobesedni prevod besede za besedo je možen le pri prevajanju seznamov, katalogov, jedilnikov … Pri kompleksnejših besedilih, še posebej če sta si izvirni in ciljni jezik precej različna, je dobesedni prevod moteč za bralca in onemogoča razumevanje besedila v ciljnem jeziku.

Prilagajanje besedila

Če izvirnega teksta ni mogoče prevesti dobesedno, ga prevajalec prilagodi in spremeni tako, da se ohranita stil in sporočilo. Pri tem ima torej prevajalec proste roke za delne spremembe besedila.

  • Postopek prilagajanja besedila ciljnemu jeziku, kulturi in običajem se imenuje lokalizacija. Postopek lokalizacije se precej razlikuje od osnovnega prevajanja. Uporablja se predvsem pri tržnih in marketinških besedilih, prevodih programske opreme in videoiger.
  • Prevajalec mora biti tako dvojezičen kot tudi dvokulturen. Pri prevajanju mora upoštevati ideologijo, moralni sistem, socialno-politične strukture in premagati nekompatibilnosti med jezikoma, da bi najbolje povzel pomen izvirnega besedila.
  • Pri prevajanju je zelo pomembno tudi sledenje izvirnemu stilu pisanja, se pravi izbiri besed in fraz, strukturi besedila, tonu, strokovnosti in formalnosti. Drugačen stil pisanja od izvornega lahko besedilo skoraj popolnoma spremeni.

Če potrebujete kakovosten prevod, vam bomo v Linguli z veseljem pomagali.