Prevajanje farmacevtskih besedil

Obstaja veliko povpraševanje po prevajanju farmacevtskih besedil, saj je panoga zelo dejavna in vedno aktualna. Izrazi, ki se pojavljajo v teh besedilih, so strokovno zahtevni in hkrati zelo pomembni za uspešno sporazumevanje. Ker gre za zdravje, pa napake lahko stanejo tudi življenje.

Nekateri prevajalci, ki so specializirani za prevajanje farmacevtskih besedil, poročajo o nekaterih težavah pri svojem delu. Gre predvsem za kratice. Za te zadrege naj bi bilo krivo troje:

  • Včasih prevode medicinskih in farmacevtskih besedil pripravijo kar študenti medicine in farmacije, ki nimajo ustreznih prevajalskih znanj.
  • Nekatere prevode opravljajo kar strokovnjaki za medicino in farmacijo sami, kljub pomanjkanju znanj s področja prevajanja.
  • Nekatere prevode opravljajo prevajalci sami, brez ustreznega medicinskega ali farmacevtskega znanja.

Za dober prevod potrebujemo kombinacijo strokovnega znanja iz farmacije in medicine ter znanja izkušenega prevajalca. Prevajanje farmacevtskih besedil bo tako najbolj uspešno lahko opravila dobra prevajalska agencija, ki ima na voljo tako medicinske in farmacevtske strokovnjake kot izvrstne prevajalce. V Linguli za prevajalcem besedilo vedno prebere tudi strokovnjak – specialist za določeno področje.