Prevod finančne analize

Finančna analiza lahko močno vpliva na pomembne finančne odločitve, ali bo nekdo investiral v podjetje ali ne. Če poslujete z mednarodnimi podjetji, je zaradi jezikovnih ovir to odločitev še težje sprejeti, zato je kakovosten in zanesljiv prevod finančne analize v tem primeru nujno potreben.

Kaj je finančna analiza?

Finančna analiza predstavlja finančni položaj podjetja, ki ga ugotovimo z zbiranjem, preverjanjem, vrednotenjem in primerjanjem finančnih podatkov. Finančna analiza je poročilo, ki nam kaže preteklo in sedanjo uspešnost poslovanja podjetja, načrte za prihodnje poslovanje in ravnanje …

Koga zanima finančna analiza?

Finančna analiza služi kot pomoč pri ekonomskem odločanju bank, vlagateljev, dobaviteljev, kupcev, davčnega urada, različnih finančnih organizacij itd. Prav tako ga uporabljajo poslovodstvo in lastniki podjetja.

Kaj najdemo v finančni analizi?

Finančni podatki, ki jih potrebujemo pri opravljanju analize, so običajno bilanca stanja, izkaz uspeha ter izkaz finančnih in denarnih tokov. Z analizo teh podatkov lahko sestavimo poročilo, v katerem povemo več o preteklih rezultatih podjetja, načrtih za prihodnost in rezultatih primerljivih podjetij.

Poznavanje terminologije in kulture

Za kakovosten prevod finančne analize je potrebno dobro poznavanje računovodske terminologije. A sama terminologija ni dovolj, saj lahko na obliko in vsebino poročil vplivajo tudi kulturno specifični elementi, kot so na primer finančni, socialni, pravni in davčni sistemi, ki se od države do države razlikujejo.

Tako se denimo v finančnih analizah v angleščini pogosto pojavlja termin »true and fair view«, slovenska različica bi bila »resničen in pošten vpogled«, v francoščini pa uporabljajo nekoliko drugačen izraz, in sicer »une image fidèle«.

Prevod finančne analize je ključnega pomena za uspešno poslovanje vašega podjetja. Lingulini izkušeni in strokovni prevajalci vam bodo z veseljem pomagali pri prevodu vaših finančnih besedil.