Prevajanje finančnih besedil

Multinacionalne korporacije poslujejo v več državah po svetu, finančni zakoni in računovodski standardi pa se razlikujejo od države do države. Pri prevajanju finančnih besedil, kot so poslovni načrti, prodajne napovedi, finančne analize in letna poročila, je zato treba poznati zakone in računovodske standarde posamezne države. Prevajalci morajo biti tako strokovno kot jezikovno podkovani, da prevod prilagodijo ciljnemu jeziku ter zagotovijo točnost in razumljivost dokumenta.

Posebnosti v terminologiji in standardih

Pri prevajanju finančnih besedil morajo biti prevajalci pozorni tudi na terminologijo, saj ima ta, tako kot standardi, v vsaki državi svoje posebnosti. Uporaba pravilne finančne terminologije je bistvena, zato prevajalci, ki prevajajo finančna besedila, sodelujejo s strokovnjaki za finance ali podjetji, ki pomagajo pri specifičnih izrazih, povezanih z njihovim podjetjem ali industrijo.

Poznate računovodske standarde?

Prevajalec mora biti seznanjen tudi z računovodskimi standardi in zakoni države, v jezik katere prevaja, saj mora besedilo ustrezno prilagoditi. Standardi se namreč hitro spreminjajo, zato se mora prevajalec finančnih besedil ves čas izobraževati na tem področju. Včasih mora zaradi zahtevnosti besedila prevod pregledati še strokovnjak za finance, da prevajalska agencija res zagotovi najbolj kakovosten prevod.

Pri zapisu številk pazite na pike in vejice

Največ prevodov finančnih besedil se opravi v angleščino, a tudi tukaj je treba biti pozoren, ali je namenjeno ameriškim ali angleškim bralcem. Izrazi se v ameriški oz. britanski angleščini razlikujejo in dober prevajalec jih mora poznati. Prevajalci iz slovenščine v angleščino morajo paziti tudi na zapis številk, saj se zapis v angleščini razlikuje od zapisa v slovenščini – pika postane vejica in vejica pika (slo. zapis: 1.524, ang. zapis: 1,524).

Pri prevajanju finančnih besedil je treba zagotoviti tudi varnost in zaupnost podatkov. Večina dokumentov namreč vsebuje občutljive podatke in v Linguli ravnamo v skladu s strogimi standardi o zaupnosti.