Prevajanje besedil s finančnega področja

Pri poslovanju nastajajo številna finančna besedila, ker se poslovanje vse bolj internacionalizira, pripravljati pa je treba tudi različna poročila za nadnacionalne nadzorne organe, je treba ta besedila tudi pogosto prevajati. Prevajanje finančnih besedil je zato zelo iskana storitev.

Raznovrstnost finančnih besedil

Področje finančnih besedil je zelo kompleksno. Sem lahko uvrščamo obvestila ali poročila o poslovanju podjetij, denimo bank, skladov, zavarovalnic, analize borznih analitikov in gospodarskih gibanj, lahko gre za znanstvene članke ali prispevke o sodobnejših konceptih s tega področja. Vsi ti teksti so običajno napisani za strokovne osebe, zato v njih najdemo veliko strokovne terminologije.

Poznavanje terminologije je ključno

Z razvojem stroke ali področja se razvija in spreminja tudi terminologija, finance pa pri tem niso izjema. Poleg finančnih lahko v takih besedilih najdemo tudi strokovne izraze s področja politologije, sociologije in podobno. Prevajanje takih besedil zato v prevajalski agenciji Lingula prepustimo izkušenemu prevajalcu, ki je strokovnjak na omenjenih področjih. Tako imamo na primer v slovenščini delniško družbo (d. d.), ki v francoščini ni več d. d., temveč SA (société anonyme), v angleščini pa public limited company (plc).

Tudi vejice in pike so pomembne

Če boste zapisali, da zaslužek znaša 3,500 €, to v angleščini ne bo imelo enakega pomena kot v slovenščini. V slovenščini bi to pomenilo tri evre in petdeset centov, medtem ko bi v angleščini zaslužek znašal tri tisoč petsto evrov. Precejšnja razlika, kajne?

V angleščini namesto decimalne vejice uporabljamo piko. Tudi znak za denarno enoto se ne zapiše na istem mestu kot v slovenščini. V angleščini znak za dolar vedno stoji pred številko, na primer $200, medtem ko ga v slovenščini zapišemo za številko 200 $.

slovenski zapis angleški zapis
likvidacija prejetih računov liquidation of received invoices
obrestni pribitek interest margin
obrestna marža interest margin
vpisani delniški kapital subscribed capital
računovodski izkazi financial statements
DDV (davek na dodano vrednost) VAT (value added tax)

Prevajanje člankov s finančnega področja je zelo delikatno, zato je pomembno, da delo zaupate nekomu, ki bo poskrbel za dosleden in natančen prevod, saj lahko napačen prevod pripelje do velikih posledic ali celo finančne škode. Pri Linguli bodo izkušeni prevajalci poskrbeli za hiter in kakovosten prevod vašega članka.