Prevajanje gledaliških iger

Prevajanje gledaliških iger sodi v literarno prevajanje, vendar ima svoje posebnosti. Prevajalec mora veliko pozornosti nameniti tonu, registru in izgovorljivosti besed, pri tem pa ves čas ohranjati avtorjev stil pisanja in pomen celote.

Dramatika in veliko število oblik

Dramatika se od poezije in proze razlikuje v tem, da vključuje mnogo različnih oblik teksta, je torej bolj heterogena. To je odvisno tudi od tega, ali je dramsko besedilo namenjeno odrski uprizoritvi ali gre za t. i. bralno dramo, ki je napisana zgolj za branje. Med njima so razlike, ki se jih mora zavedati tudi prevajalec. Pri dramah, ki bodo doživele uprizoritev na odru, je zelo pomembno, da se tekst prilagodi dogajanju na odru. Prevajalec mora biti pozoren na dolžino dialoga ter dejanja in razpoloženje dramske osebe, temu mora prilagoditi tudi izbiro besed.

Sprejem drame v ciljnem jeziku

Tekst določene drame je v ciljni kulturi po navadi bolj poznan v prevodu kot v originalu, zato mora prevajalec sprejeti določene kompromise. Ciljni kulturi mora prilagoditi in podomačiti dramo tako, da jo bo ciljno občinstvo sprejelo za svojo, torej mora temo, idejo, dramske osebe in dialog čim bolj približati gledalcem ali bralcem. Cilj prevoda je, da je prilagojen ciljni kulturi, hkrati pa še vedno zvest originalu.

Kriterij »izgovorljivosti«

Pri prevajanju dram se za preverjanje kakovosti novonastalega teksta uporablja nov kriterij, ki se imenuje »speakability« oziroma izgovorljivost. Poleg tega so pomembni še drugi kriteriji (na primer uprizorljivost), vsi pa se nanašajo na sprejem pri ciljnem občinstvu.

Prevajalec glasno bere

Prevajalec se mora pri prevajanju teksta zanašati na lastno glasno branje, saj mora oceniti pristnost in naravnost dialoga. V preteklosti sta namreč obstajali dve različni metodi: ena je bila vloga lingvista prevajalca, druga pa sodelovanje avtorja drame in lingvista, kjer je imel drugi sekundarno vlogo. Danes pri prevajanju gledaliških tekstov obstaja težnja, da se prevajalec seznani z gledališčem in celo sodeluje na vajah, saj tako dobi vpogled v to, kako naj bi ob gibih in koreografiji učinkoval izgovorjeni tekst.

Če potrebujete prevajanje različnih besedil, jih zaupajte izkušenim prevajalcem Lingule.