Prevod gospodarske pogodbe

Gospodarske pogodbe uvrščamo med pravna besedila, zaradi intenzivnega medsebojnega povezovanja med podjetji po vsem svetu pa so pomemben del poslovanja.

Katere jezikovne kombinacije potrebujete?

V gospodarski pogodbi poslovni partnerji iz različnih držav določijo pogoje in način sodelovanja ter medsebojnega poslovanja. Za jezik pogodbe se običajno izbere jezik enega od poslovnih partnerjev, lahko pa je to tudi tretji, nevtralni jezik. Včasih se pogodba prevede tudi v jezike vseh pogodbenih partnerjev, če je teh več. Prevajanje pogodb je torej skoraj vedno nujno.

Čas, natančnost in jasnost

Prevajanje pogodb je zelo delikatno. V primeru napak ali neskladnosti z izvirnikom lahko pride do velikih finančnih izgub ali prekinitve pogodbe, zato sta natančnost in jasnost ključnega pomena. Da pogajanja in sestavljanje pogodbe lahko gladko tečejo, je pomembna tudi hitrost prevajanja, a nikakor ne na račun kakovosti. V Linguli prevajanje pogodbe včasih tudi odklonimo, če ocenimo, da zahtevani rok ne omogoča kakovostnega prevoda.

Posebnosti pravnega jezika

Vsaka država ima svoj pravni sistem, s katerim mora biti prevajalec dobro seznanjen, in s tem tudi svoj pravni jezik, ki se razlikuje od ostalih. Tako je na primer za angleške pogodbe značilna uporaba arhaičnih povezovalnih izrazov, s katerimi se nanašamo na druge dele besedila.

Na primer angleški izraz hereafter, ki bi ga lahko nadomestili z after this, lahko v slovenščino prevedemo denimo z »v nadaljnjem besedilu« ali »v nadaljevanju«, medtem ko izraz herein ali v preprostejši angleščini in this document lahko v slovenščino prevedemo recimo z »v tej pogodbi«. Prav tako imajo druge specifične izraze, kot je warranties, ki ga v slovenščino prevedemo z »jamstva in zagotovila«.

Prevajanje gospodarskih pogodb je zahtevno, zato priporočamo, da prevajanje zaupate strokovnjakom. Lingulini izkušeni prevajalci vam zagotovo lahko pomagamo pri prevajanju gospodarske pogodbe.