Prevod besedil s področja gradbeništva in elektrotehnike

Prevajanje besedil s področja gradbeništva in elektrotehnike je precej pogosto. Prevode običajno potrebujejo podjetja, ki imajo tuje sodelavce ali opravljajo posle v tujini. Taka besedila uvrščamo med tehnična besedila, ki praviloma vsebujejo veliko tehničnih izrazov, zato mora biti prevajalec strokovnjak tako na področju jezika kot tudi gradbeništva in elektrotehnike.

Kakšna besedila prevajamo?

Bi gradnjo hiše zaupali slovenskim gradbenikom, ki imajo načrt nemškega arhitekta? Najverjetneje bi mirneje spali, če bi vedeli, da imajo gradbeniki tudi prevod v slovenščino. Pri projektih, kjer prihajajo sodelavci iz različnih držav, je dokumente treba prevesti, da bi bile vse strani na tekočem s potekom projekta. Med taka tehnična besedila spadajo: načrti, tehnične specifikacije, navodila za upravljanje strojev, navodila za vzdrževanje, razni pravilniki in zakoni, poročila itd.

Pomembno je poznavanje strokovnih izrazov

Za prevajanje besedil o gradbeništvu in elektrotehniki je pomembno, da je prevajalec dober poznavalec področja in obvlada izraze, ki se pojavljajo v teh besedilih. Za razumevanje besedila je pomembna tudi doslednost: prevajalec mora skozi celotno besedilo za isto stvar dosledno uporabljati isti izraz, saj bi več različnih poimenovanj lahko zmedlo bralce.

Je rockpowder kamena moka, prašek ali prah?

Če ne poznamo strokovnih izrazov, jih lahko napačno prevedemo, besedilo pa postane nerazumljivo, kar lahko negativno vpliva na poslovanje podjetja. Ena od snovi, ki se uporablja pri izdelavi betona, se v angleščini imenuje rockpowder. Dobeseden prevod te besede v slovenščino bi bil kameni prašek ali kameni prah, a v slovenščini se to imenuje kamena moka.

Stopinj Celzija, kelvin, fahrenheit …

Prav tako moramo biti pazljivi pri pretvarjanju merskih enot, na primer milj (mile) v kilometre. Ali pri pretvarjanju temperature iz fahrenheitov in kelvinov v stopinje Celzija in obratno. Poleg tega moramo biti posebej pozorni pri navajanju spremembe temperature, ki je med stopinjami Celzija in kelvini ni treba pretvarjati (15°C = 15°K), medtem ko jo iz stopinj Celzija v fahrenheite moramo pomnožiti z 1,8 (1°C = 1,8°F).

Če so takšni podatki napačno prevedeni, lahko to negativno vpliva na projekt, zato morajo za prevajanje strokovnih besedil poskrbeti izkušeni prevajalci. V Linguli prevod tehničnega besedila opravljajo strokovni in izkušeni prevajalci.