Prevajanje šal

Poleg poezije so eno najtežjih področij prevajanja humoristična besedila. Šale ponavadi temeljijo na igri besed, ki jo je včasih izredno težko prenesti v drug jezik in ohraniti tako humornost kot pomen. Težave se pojavijo že pri »preprostih« enovrstičnicah: »Did you hear about the guy whose whole left side was cut off? He’s all right now.«

Pomembnost kulturnega konteksta

Najpomembnejša stvar, na katero mora biti pozoren prevajalec pri prevajanju šal, je, da humor ni univerzalen. Med kulturami obstajajo velike razlike; kar je smešno v eni, bo v drugi zaradi pomanjkanja kulturnega in lokalnega znanja nerazumljivo in brez pomena.

Šale na svoj račun ali na račun drugega?

Angleški humor je, denimo, znan po ironiji in »samoponiževanju«, medtem ko so Francozom ljubše šale na račun drugih. Primer za to je izkušnja nekega Francoza, ki je užalil starše svojega angleškega dekleta, ko je dobesedno prevedel šalo o tem, da mora obiskati toaleto, ki je Francozom smešna. Rekel je, da mora »to pee the father-in-law to the mother-in-law«.

Jezikovna pot do prevoda

Mnogo šal se da pomensko povsem ustrezno prevesti, čeprav moramo biti pozorni na to, da morda ne bodo ohranile svojega smešnega naboja. Obstaja pa vrsta šal, ki jih je praktično nemogoče prevesti v drug jezik – to so puns oziroma besedne igre. Na primer besedna igra »Shout out to the people who ask what the opposite of ‘in’ is.« deluje v angleščini, v druge jezike pa bi jo zelo težko prevedli. Prevajalci se slabemu prevodu ponavadi izognejo tako, da šalo zamenjajo z besedno igro v svojem jeziku.

Da bodo vaš humor razumeli tudi drugi narodi, zaupajte prevajanje svojih humornih besedil izkušenim Lingulinim prevajalcem.