Prevod informacij za vlagatelje

Informacije za vlagatelje so pomemben dokument, saj pomenijo enega prvih kontaktov s potencialnimi vlagatelji in strankami. Kakovosten prevod informacij za vlagatelje odpira vrata v poslovni svet in povečuje uspeh podjetja.

Kakovosten prevod je dokaz vaše profesionalnosti

Če želite potencialnim vlagateljem pokazati, da ste strokovnjak na svojem področju in pomemben akter na trgu, je kakovosten prevod informacij za vlagatelje eden pomembnejših korakov za dosego želenega cilja. Dober prevod namreč pokaže, da gre za profesionalno in zanesljivo podjetje, s tem pa se povečajo možnosti za sklenitev posla.

Terminologija, številke in računovodski standardi

Poleg strokovne terminologije morajo biti prevajalci pozorni tudi na številke ter biti natančni pri njihovem zapisu. Pomembno je poznati denimo zapis decimalnih števil, ki jih v angleščini zapišemo s piko namesto z vejico kot v slovenščini. Razlike lahko najdemo tudi v računovodskih standardih, ki so specifični za vsako državo. Ustanove v posameznih državah, pristojne za reguliranje računovodskih standardov, te pogosto spreminjajo, posledičnim spremembam terminologije pa morajo slediti tudi prevajalci finančnih besedil.

Kako rešiti prevajalske probleme?

Informacije za vlagatelje običajno vključujejo podatke o delnicah in dividendah podjetja, letna in medletna poročila, poslovne načrte itd. Gre torej za raznovrstne informacije, ki jih lahko najdemo v teh besedilih, zato se včasih znajdemo tudi pred prevajalskim problemom. Včasih dobeseden prevod ni primeren in moramo poiskati drugo ustreznico v ciljnem jeziku ali prevesti opisno.

Je čisti dobiček v angleščini clean profit?

Tako na primer izraza čisti dobiček v angleščino ne moremo prevesti dobesedno, temveč kot net profit ali net earnings. V slovenščini ga lahko poimenujemo tudi čisti profit ali neto profit. Podoben primer je angleški izraz reflow of capital, ki bi ga v slovenščino prevedli kot »vrnjeni zneski/sredstva kapitala«.

Prevod informacij za vlagatelje je dokument, ki pomembno vpliva na potencialne partnerje in vlagatelje, zato pri Linguli taka besedila vedno prepustimo strokovnim prevajalcem, ki so specializirani za prevajanje finančnih besedil.