Tolmačenje

Konsekutivno tolmačenje je primerno za manjša poslovna srečanja in sestanke.

Kaj je konsekutivno tolmačenje?
Konsekutivno tolmačenje poteka v realnem času in v neposrednem stiku z govorcem. Govorec pove stavek ali misel in naredi premor, nato pa tolmač, ki stoji ob njem, povedano prevede.

Kdo je dober tolmač?
Dober tolmač odlično obvlada slovenščino in najmanj dva tuja jezika. Je splošno razgledan, sposoben je hitro analizirati, razumeti in povzeti slišano besedilo. Ima izvrstne komunikacijske spretnosti in je sposoben delovati v večjezikovnem okolju.

Nekaj nasvetov naročnikom konsekutivnega tolmačenja

  • tolmača pravočasno (najmanj teden dni pred dogodkom) seznanite s tematiko in terminologijo ter mu pošljite gradivo oz. besedilo predstavitve
  • bodite na voljo za vprašanja, povezana s tematiko dogodka
  • tolmača natančno obvestite o trajanju dogodka (od … do, odmori …) in številu navzočih
  • tolmača seznanite z govornikom, morda bosta v zadnjem trenutku razjasnila še posebnosti predstavitve

Tolmačenje ‒ imate vprašanja?

Pokličite na telefonsko številko 01 541 00 33 oziroma 040 544 544 in se dogovorite za naročilo.

Konsekutivno tolmačenje – cenik