Prevod besedil iz letalske industrije

Ob vse večji povezanosti sveta tudi po zraku in strmi rasti števila mednarodnih letov ima letalska industrija vse večjo potrebo po prevajalcih v veliko večino svetovnih jezikov. Besedila s področja letalske industrije uvrščamo v tehnična besedila, zato mora prevajanje takih besedil opravljati prevajalec, ki je podkovan tako na jezikovnem področju kot tudi na področju letalstva.

Besedila so zelo raznolika

Besedila, povezana z letalsko industrijo, ki se pogosto prevajajo, so zelo različna. Tako pogosto prevajamo navodila za uporabo, programsko opremo, pogodbe, predstavitve, marketinška besedila in poročila ali pa lokaliziramo spletne strani in podobno.

Poznavanje stroke – ključ do dobrega prevoda

Za ta besedila je značilno, da vsebujejo veliko strokovne terminologije, kar seveda poveča zahtevnost prevajanja. Poleg tega se tehnologija bliskovito razvija in mora zato prevajalec stalno slediti spremembam in novostim. V takšnih okoliščinah se pogosto zgodi, da novonastali izrazi nimajo slovenske ustreznice, prevajalec se mora znajti in poiskati najprimernejšo rešitev.

Dron ali trot?

Primer strokovnega izraza, za katerega še nimamo uradne slovenske ustreznice, je angleška beseda drone, ki je danes že precej razširjena. Jezikoslovci so sicer dali nekaj predlogov – nekateri bi angleško besedo prilagodili slovenskemu jeziku in uporabili »dron«. Drugi za ime te naprave v slovenščini predlagajo »brezpilotno letalo«, pri čemer se prav tako navezujejo na angleško kratico UAV ali unmanned aerial vehicle, kar dobesedno pomeni »brezpilotno zračno vozilo«, spet tretji bi radi sledili angleškemu zgledu ter ohranili osnovni angleški pomen besede drone, ki pomeni čebeljega samca, in v slovenščini napravi rekli kar »trot«.

Prevajanje besedil iz letalske industrije pri Linguli prepustimo strokovnim prevajalcem.