Prevod letnega poročila

Veliko slovenskih podjetij se povezuje s tujimi poslovnimi partnerji, vlagatelji in uporabniki. Tudi te lahko zanima poslovanje podjetja, s katerim sodelujejo, zato je pomembno, da jim omogočite dostop do letnega poročila, ki je najpogosteje prevedeno v angleščino, lahko pa tudi v materni jezik bralcev. Prevod letnega poročila mora seveda biti pravilen in razumljiv, saj lahko stranke le tako dobijo dober vtis o podjetju.

Kaj sploh je letno poročilo?

Letno poročilo je obsežen dokument, ki ga morajo gospodarske družbe in nekatere druge organizacije, kot so društva, verske skupnosti, zavodi itd., po zakonu pripraviti na začetku vsakega leta za preteklo leto. V njem običajno najdemo podatke o podjetju, kot so informacije o poslovanju, finančno stanje, bilanca stanja, načrti podjetja, družbena odgovornost itd.

Čemu služi letno poročilo?

Poleg tega, da je letno poročilo zakonska obveznost, je ta dokument precej pomemben za ugled podjetja in tudi za njegove prihodnje posle. Vpogled v letno poročilo imajo namreč tudi obstoječe in potencialne stranke podjetja, vlagatelji, dobavitelji in banke, zato je pomembno, da sta tako letno poročilo kot njegov prevod zgledno pripravljena in ustrezata vsem standardom. Na podlagi kakovosti letnega poročila si lahko ustvarimo mnenje o podjetju in se potem tudi odločamo, ali bomo vanj vlagali in z njim sodelovali.

Terminologija in doslednost prevoda

Letno poročilo vsebuje veliko terminologije s področja računovodstva in stroke, v katero je usmerjeno delovanje podjetja, zato se mora na ta področja spoznati tudi prevajalec. Ključnega pomena je tudi doslednost pri prevajanju: terminologija se mora namreč skozi celotno poročilo uporabljati konsistentno.

Za dosledno uporabo terminologije v prevodu Lingulini prevajalci prisegajo na prevajanje s pomočjo prevajalskih platform, ki imajo pomnilnik prevodov. Lingulini izkušeni prevajalci poskrbijo za hiter in kakovosten prevod, ki vsebuje ustrezno terminologijo.