Nevarnosti pri literarnem prevajanju

Literarno prevajanje je poseben izziv, saj je poleg pomena treba ohraniti tudi jezikovni stil in čustva, ki jih avtor posreduje s svojimi besedami. Prevedeno besedilo mora tudi v ciljnem jeziku odsevati vse razsežnosti originala. Zbrali smo 5 najpogostejših prevajalskih napak.

  1. Dobesedno prevajanje

Dobesednemu prevajanju literarnega besedila se je treba povsem izogniti, saj tako prevod ne ohrani celotne sporočilnosti izvirnika. Dober prevajalec bo zato pozoren ne samo na to, da bo prevod odseval pomen originala, temveč bo pri bralcu skušal vzbuditi enako občutje in izkušnjo.

  1. Zanašanje na prevajalske programe

Prevajalski programi so sicer koristen pripomoček, vendar pa jih je treba pri literarnem prevajanju opustiti. Program nima sposobnosti prepoznavanja različnih kontekstov, čustev in različnih tonov.

  1. Napačno razumevanje konteksta besede

V vsakem jeziku obstajajo besede, ki spremenijo svoj pomen glede na kontekst, v katerem se pojavijo. Prevajalec mora zato dobro prepoznavati različne kontekste in pomene, da se ne odloči za napačnega, s čimer bi seveda spremenil pomen originalnega besedila.

  1. Izbira napačnega tona

Če želi biti prevajalec zvest originalu, mora dobro »zadeti« tudi ton in način izražanja avtorja. Če je avtor sarkastičen, je treba skupaj s pomenom v prevod prenesti tudi sarkazem, saj brez tega prevod ne bi pustil enakega vtisa kot original. Prevajalec mora biti pozoren tudi na avtorjev slog in jezikovne figure, zato mora biti pri literarnem prevajanju veliko bolj ustvarjalen kot pri prevajanju strokovnih besedil, kjer je prevajalska svoboda močno odsvetovana.

  1. Kulturne razlike

Prevajanje brez poznavanja kulture, iz katere izhaja originalno besedilo, in kulture, v katero sodi prevod, utegne dati neroden rezultat. Nekaj, kar je smešno v eni kulturi, je lahko izredno žaljivo za drugo, zato mora biti prevajalec pozoren na kulturne razlike in imeti vedno v mislih ciljnega bralca.

Če potrebujete prevajanje literarnega besedila, se obrnite na Linguline izkušene prevajalce.