Prevajanje marketinških besedil

Marketinška besedila imajo pomembno vlogo pri uspehu podjetja, prevajanje takih besedil pa je ključno za uspeh prodaje v tujini. Prevajalci marketinških besedil morajo imeti veliko znanja o ciljni kulturi in bogat besedni zaklad, sicer lahko nastanejo napačni ali celo žaljivi prevodi, ki mečejo slabo luč na podjetje.

Prevod mora kupca prepričati o kakovosti izdelka ali ponudbe

Marketinška besedila najdemo vsepovsod, srečamo jih v obliki letakov, zloženk, brošur, katalogov, oglasov, sloganov, spletnih strani itd. Zaznamuje jih njihova vplivanjska vloga, ki se mora ohraniti tudi v prevodu, zato je pomembno, da se prevajalec zaveda, da je poleg prenosa neposrednega sporočila pomembno tudi bralca prepričati o kakovosti izdelka ali ponudbe.

Dober prevod je zrcalo podjetja

Ob vstopu na tuji trg je pomembno, da naredite dober vtis na ciljno publiko, pri čemer vam lahko znatno pomaga kakovosten prevod marketinških besedil. Prevajanje takih besedil pa ni najbolj preprosto, saj lahko vsebujejo veliko stilističnih sredstev, kot so metafore, primere, rime in ponavljanja, prenos teh v tuji jezik in okolje pa lahko prevajalcem povzroči veliko težav.

Bi vozili ubijalca?

Pri prevajanju marketinških besedil je pomembno tudi poznavanje kulture, sicer lahko nastanejo neprimerni prevodi, ki negativno vplivajo na poslovanje podjetja. Tako je na primer ameriški avtomobilski proizvajalec na trgu v Portoriku nastopil z avtomobilom z imenom matador, ki naj bi poudarjalo moč in pogum bikoborcev, a je bil v Portoriku odziv ljudi nasproten od pričakovanega, saj tam beseda matador pomeni »ubijalec«. Včasih pa lahko besedilo v prevodu zveni celo bolj privlačno kot v izvirnem jeziku. Tako je na primer slogan za čokolado Snickers You’re not you when you’re hungry v slovenskem prevodu zelo posrečen z »Lačen si ful drugačen«.

Prevajanje marketinških besedil je pomembno za uspeh podjetja, Lingulini prevajalci bodo s svojo kreativnostjo in jezikovnim znanjem poskrbeli za kakovosten in privlačen prevod vašega besedila.