Prevajanje – razbijmo nekaj mitov

Prevajanje postaja v današnjem svetu vse pogostejša dejavnost, saj smo na najrazličnejših področjih le še redko omejeni le na eno državo. S širjenjem dejavnosti prevajanja pa se pojavljajo tudi različni miti o njej, ki ne držijo vedno.

Kdor zna dva jezika, lahko tudi prevaja

Prvi mit je povezan z mnenjem mnogih ljudi, da lahko prevaja, kdorkoli pač pozna dva jezika. To še zdaleč ne drži! Za kakovostno prevajanje mora prevajalec poleg jezikov dobro poznati tudi kulture značilnosti obeh okolij, okolja izvornega jezika in okolja ciljnega jezika.

En prevajalec pokriva vsa področja

Podoben mit o prevajanju je tudi ta, da lahko prevajalec prevaja kakršnakoli besedila, če so ta napisana v jeziku, ki ga prevajalec pozna. A kakovostno prevajanje lahko navadno zagotovi samo prevajalec, ki se osredotoči na eno ali nekaj strokovnih področij (na primer samo na medicino, strojništvo, gospodarstvo, literaturo ….). Če se prevajalec specializira za določeno področje, lahko tako do potankosti spozna besedišče in tudi lažje sledi terminološkim novostim.

Vsak prevajalec lahko tudi tolmači

Če znaš jezik, torej tudi obvladaš vsa področja in lahko besede stresaš iz rokava, je laično mnenje. A če znamo v nekem jeziku pisati, to ne pomeni, da se znamo v njem tudi dobro ustno izražati. Prevajanje in tolmačenje sta pravzaprav zelo različni dejavnosti, ki od človeka zahtevata drugačne sposobnosti. Medtem ko ima prevajalec čas, da poišče ustrezne izraze, mora tolmač še toliko bolje poznati področje tolmačenja, saj sogovornik ali občinstvo v dvorani ne bodo čakali, da se bo spomnil prevoda določene besede.

Dober prevajalec hitro prevaja

Veliko ljudi je prepričanih, da prevajanje ne more biti posebno zamudno, saj od prevajalca ne zahteva nič drugega kot to, da prebere besedilo v enem jeziku in ga s pomočjo slovarjev »prenese« v drug jezik. Vendar to še zdaleč ne poteka tako hitro. Dober prevajalec si bo vzel dovolj časa, se poglobil v besedilo in poskušal ustvariti karseda natančen in dosleden prevod.

Strojno prevajanje – konec za prevajalce?

Čeprav se vedno več ljudi vsakodnevno srečuje s strojnim prevajanjem (tudi vi uporabljate Googlov prevajalnik?), pa je vendarle dejstvo, da večina prevodov, ustvarjenih s pomočjo strojnih prevajalnikov, še ni dovolj kakovostnih, da bi lahko nadomestili prevajalce. Če potrebujete natančen prevod, poiščite zanesljivo prevajalsko agencijo, kjer bodo vaše besedilo prevedli izkušeni prevajalci.