Napake pri prevajanju

Prevajanje ni tako preprosto, kot se včasih komu zdi. Besedila ne moremo prevesti kar dobesedno, ampak moramo upoštevati tudi večpomenskost besed in kulturne razlike med jeziki.

Dobesedno prevajanje ali Translation Verbatim

Manj izkušeni prevajalci se prevajanja lotijo besedo po besedo, a vsak jezik ima svoje slovnične in druge zakonitosti, naloga prevajalca pa je, da jih (pre)pozna in upošteva. Pri prevajanju iz angleščine ali v angleščino, na primer, lahko zaradi teh razlik pride do napak z zamenjavo osebka in predmeta.

Pretiravanje z besedami

Prevod mora imeti enak »ton« in slog kot izvirnik. Ni zaželeno, da poskuša prevajalec pokazati vse svoje jezikovne zmožnosti in besedilo po nepotrebnem zaplesti.

Uporaba napačnih izrazov

Besede imajo več pomenov ali pa lahko ima neka stvar več poimenovanj, kar še ne pomeni, da so vsa prava in med seboj enakovredna. Že rahle pomenske razlike lahko vplivajo na bralca in prenesejo drugačno sporočilo, kot je želel avtor.

Primer: vitek lahko v angleščino prevedemo kot slim, skinny, slender ali thin, izbor besede bo odvisen od konteksta. Slender in slim imata v nasprotju s thin in skinny pozitivno konotacijo.

Prevajanje s premalo komunikacijskih spretnosti

Pri prevajanju se lahko zgodi, da se zapletemo, zakompliciramo in pozabimo, da je bistvo prevajanja pravzaprav komunikacija in prenos sporočila. Pomembno je, da ima prevajalec možnost stopiti v stik z naročnikom oziroma piscem izvornega besedila in ga povprašati o nejasnostih, ki bi utegnile voditi do prenosa napačne informacije.

Pozabljanje na slog

Prevod mora biti napisan v primerni obliki. Pri prevajanju za film bomo uporabili drugačno dikcijo in drugačne besede, kot če bi šlo za pravno besedilo. Razlika se morda teoretično zdi samoumevna, a v praksi jo je včasih težko vzpostaviti ali pa se nanjo pozabi.

Komu je prevod namenjen

Predvsem je pomembno, da prevajalec ve, kaj želi stranka in kakšen je namen prevoda. Če je denimo namenjen osebni rabi, je lahko besedilo poenostavljeno, če pa gre za javno objavo, se mora prevajalec držati priporočenih smernic in standardov.

Preberite še nekaj “posrečenih” prevodov.

Lingulini izkušeni prevajalci poskrbimo za strokovno ustrezne in tekoče prevode.