Prevod navodil za uporabo

Prevajanje navodil za uporabo se na prvi pogled zdi enostavno, a slab prevod lahko povzroči velike nesporazume in tudi resne fizične poškodbe. Odgovornost za možne nesreče nosi ne samo proizvajalec, temveč tudi naročnik prevoda, zato je treba poskrbeti, da je prevod navodil za uporabo res kakovosten.

Kratko, jedrnato in razumljivo

Prvotni namen navodil za uporabo je razumljivost. Pomembno je, da bralec in uporabnik razumeta navodila, s čimer omogočimo varno in učinkovito uporabo kupljenega predmeta. Za razumljivost je priporočljiva uporaba kratkih povedi, ki niso dvoumne. Izogibati se moramo čustvenemu jeziku, konotacijam in metaforam.

Kaj pa preneseni pomeni?

Nekatera besedila že v izvirniku vsebujejo bolj zaznamovan jezik. Primer je lahko stavek iz navodil za uporabo nožev: If you are serious about steak ... V takem primeru se lahko tudi v prevodu uporabijo izrazi, ki so podobno zaznamovani, in prevede: Če steak jemljete resno ali če ste pravi gurman.

Možne (tehnične) težave

Navodila za uporabo praviloma vsebujejo zahtevnejše strokovne izraze, zato morajo biti prevajalci strokovnjaki za ustrezno področje. Upoštevati je treba tudi regulativo za navodila in vrsto izdelka, torej morajo biti navodila prilagojena zakonom države ciljnega jezika. Pomembno je tudi pretvarjanje enot, saj uporabniku v Sloveniji 11 palcev ne pove veliko, v nasprotju z 28 centimetri.

Po zakonodaji morajo biti navodila za uporabo vsakega izdelka na trgu prevedena v uradni jezik države. Prevajanje navodil za uporabo nestrokovnjakov ima lahko hude posledice, če to ni ustrezno, v prevajalski agenciji Lingula pa za natančne in odlične prevode poskrbijo izkušeni in strokovni prevajalci, ki se zavedajo pomembnosti kakovostnega prevoda.