Dobesedni prevodi iz poljščine

Jezikovne pregrade povzročajo nemalo preglavic in predstavniki vsake jezikovne skupine delajo svoje značilne napake. Tako kot pri prevajanju drugih tujih jezikov se tudi pri prevajanju iz poljščine lahko zgodi, da je prevod preveč dobeseden.

Napake so pogostejše pri jezikih s skupnim izvorom

Posebej pogosto se to lahko zgodi pri jezikih, ki sodijo v isto jezikovno skupino. Slovenci pri prevajanju iz drugih slovanskih jezikov ali vanje lahko hitro uporabimo lažne prijatelje, tj. besede, ki so si med seboj podobne, a je njihov pomen različen, ali pa večpomenske besede prevedemo napačno.

Nekaj dobesednih prevodov iz poljščine ponazarja, kako nepoznavanje tujega jezika in površno prevajanje lahko vodita do popolnoma napačnega prevoda:

  • »Dziękuję z góry«: Slovenci nemudoma prepoznamo besedo »góra«, saj je enaka kot v slovenščini in tudi pomen je isti. Dobesedni prevod bi se torej glasil »Hvala z gore«, a v tej besedni zvezi je pravilen prevod naslednji: »Hvala vnaprej« ali bolj formalno »Zahvaljujem se vam vnaprej«.
  • »Czuję pociąg do ciebie«: poljski izraz »pociąg« lahko pomeni »vlak«, a tudi »privlačnost« ali »naklonjenost«. Čeprav bi dobeseden prevod vseboval besedo »vlak«, pa želimo z zgornjo frazo zgolj izraziti svojo naklonjenost, torej povedati: »Privlačiš me«.
  • »Ja lubię wasz język«: beseda »język« ima v poljščini enake pomene kot v slovenščini. Kaj pa, če jo skušamo prevesti iz poljščine v angleščino? Bi jo v tem primeru prevedli kot »tongue« ali »language«? Pravilen prevod je seveda »language«, zato moramo biti previdni pri izrazih, ki imajo več pomenov.

Če niste prepričani o pravilnosti svojega prevoda, se obrnite na prevajalsko agencijo

Tuje besedišče je lahko polno pasti, v katere se ujamejo zlasti laiki oziroma nestrokovnjaki, ko prevajajo iz jezika, ki ga ne poznajo dobro. Takrat se rado zgodi, da prevajajo besedo za besedo, torej dobesedno, kar vodi do napak. V Linguli vam bomo z veseljem pripravili natančen in pravilen prevod.