Prevajanje in pomen slovarjev

Prevajanje je postopek »prenosa« besedila iz enega jezika v drugega, pri katerem mora prevajalec čimbolj ohraniti prvotni pomen. Pri tem so mu veliko pomoč tako enojezični kot dvojezični slovarji. Pomembno je namreč, da je prevod pomensko in konotacijsko ustrezen.

Namen slovarjev

Prevajalci pri svojem delu vseskozi uporabljajo slovarje, kar pa ne pomeni, da preprosto pogledajo v dvojezični slovar in izberejo prvo definicijo, ki jo ponuja slovarsko geslo. Prevajanje je namreč mnogo več kot le dobesedno prepisovanje besed v drug jezik, zato tega ne morejo preprosto opravljati programi in roboti. Izrednega pomena je namreč kontekst posamezne besede, saj tudi ta odlično vpliva na njen pomen.

Enojezični ali dvojezični slovarji?

Prevajalci mnogo bolj uporabljajo enojezične slovarje, ki razložijo pomen besede v svojem jeziku. Ne opisujejo le enega pomena besede, temveč ponujajo vpogled v to, kako materni govorci uporabljajo in razumejo določeno besedo, kakšne asociacije jim zbuja in v kakšnih okoliščinah se pojavlja.

Slovarji za izvirne govorce in tiste, ki se jezika učijo

Slovarji se ne razlikujejo le po tem, ali so dvo- ali enojezični. Obstajajo tudi razlike med enojezičnimi slovarji, zlasti glede na to, komu so namenjeni. Imamo enojezične slovarje, ki so namenjeni maternim govorcem, in take, ki so namenjeni »priučenim« govorcem oziroma tistim, ki se jezik slovarja učijo kot tuji govorci. Tako imenovani learner’s dictionaries imajo ponavadi manj slovarskih gesel kot tisti, ki so namenjeni maternim govorcem, saj ne vključujejo besed, ki se pojavljajo zelo redko in so kot take manj uporabne.

Razlike v definicijah v slovarju

Poleg tega imajo learner’s dictionaries lažje definicije, ki se osredotočajo na najbolj pogoste in pomembne pomene besede, ter uporabljajo bolj preprost jezik. Dodanih imajo tudi več stavkov, ki ponazarjajo uporabo, ter pogosto vsebujejo tudi kolokacije in idiome.

Slovarji, namenjeni maternim govorcem, vsebujejo tudi redkejše in neobičajnejše pomene ter uporabljajo zahtevnejši jezik.

Poznate slovar kolokacij?

Obstajajo pa tudi druge vrste slovarjev, ki so nepogrešljive pri prevajalskem poklicu. Eden takšnih je slovar kolokacij, v katerem izvemo, katere besede se v nekem jeziku pogosto pojavljajo skupaj in tvorijo stalne besedne zveze. Tako prevajalec ustvari besedilo, ki zveni bolj naravno. Slovar kolokacij temelji na korpusih, zbirkah milijonov primerov besed iz konkretne rabe.

Dober pomočnik prevajalcu pa je tudi slovar idiomov.

Če potrebujete kakovostno prevajanje svojih besedil, jih zaupajte izkušenim prevajalcem Lingule.