Prevod pooblastila

Pooblastila uvrščamo v skupino pravnih besedil, kar pomeni, da se njihova vsebina pogosto dotika pomembnih uradnih in pravnih zadev, zato mora biti njihov prevod še posebej natančen.

Kaj je pooblastilo?

Pooblastilo je dokument, ki ga potrebujemo, če neke dejavnosti ali opravka zaradi takih ali drugačnih razlogov ne moremo opraviti osebno. V tem primeru pooblastimo drugo osebo, da to stori namesto nas. Pooblastilo na koncu lahko overi uradna oseba, tako to postane uraden dokument.

Kdaj ga potrebujemo?

Situacije, v katerih potrebujemo pooblastilo, so različne, drugo osebo lahko denimo pooblastimo, da prevzame naše dokumente ali pošto ali ima dostop do naših zdravstvenih podatkov, lahko jo pooblastimo, da upravlja naš bančni račun. Pooblastilo potrebujemo tudi, ko mladoletna oseba želi potovati brez enega ali obeh staršev.

Oblika pooblastila

Pooblastilo ima določeno obliko, po kateri se moramo ravnati, ko ga pišemo. Prevod pooblastila seveda prevzame obliko, ki je značilna za ciljni jezik. V splošnem pa mora pooblastilo vsebovati določene podatke, in sicer o:

  • vseh treh akterjih, to so pooblaščenec, pooblastitelj in ustanova, ki potrebuje pooblastilo;
  • zadevi, na katero se pooblastilo navezuje, in
  • časovnem obdobju, za katero pooblastilo velja.

Ne smemo pozabiti tudi na datum nastanka besedila ter podpisa pooblaščenca in pooblastitelja.

Ustaljeni izrazi

Zaradi vnaprej določene oblike lahko v pooblastilih najdemo nekatere že ustaljene izraze. Denimo v angleščini v primeru, ko naslovnika pooblastila ne poznamo, tega nagovarjamo s frazo To whom it may concern, ki bi jo v slovenščini lahko nadomestili s »Spoštovani«.

Prevod pooblastila je uraden dokument, zato je pomembno, da je kakovosten in dosleden. V Linguli prevajanje pravnih besedil prepuščamo prevajalcem, ki so strokovnjaki tudi na področju prava.