Prevod poslovnega načrta

Za uspešno delovanje podjetja tako doma kot v tujini je treba vložiti veliko znanja, dela in sredstev ter seveda dobro načrtovati. Lahko rečemo, da je poslovni načrt temelj za zagon podjetja ali projekta. Če so naši potencialni partnerji ali vlagatelji iz tujine, pa bomo potrebovali tudi prevod poslovnega načrta.

Dober prevod pusti dober vtis

Kakovost prevoda poslovnega načrta ima pomembno vlogo, saj je od tega, ali bomo uspešno skomunicirali svojo idejo, odvisno, ali bomo sklenili posel oziroma ali bomo pridobili financiranje ali ne. Prevod poslovnega načrta pa je eden izmed prvih dokumentov, s katerimi se bodo srečali naši morebitni vlagatelji ali partnerji. Potrebovali ga bomo tudi pri pridobivanju kreditov ali nepovratnih sredstev, ki lahko finančno okrepijo naše podjetje.

Ste pripravljeni na poslovanje v tujini?

Če želimo poslovanje podjetja razširiti v tujino, moramo biti prepričani, da smo na ta korak pripravljeni. Bodoči poslovni partner ali bančni uradnik bo bolj navdušen, če mu predstavimo poslovni načrt v njegovem maternem jeziku, saj to potrjuje, da smo resen kandidat, ki se zaveda pomembnosti ciljne publike. A če želimo pustiti dober vtis, mora biti dober tudi prevod in tu pride na vrsto prevajalec.

Oblika je pomembna

Poslovni načrti običajno vsebujejo značilne elemente, kot so:

 • povzetek,
 • predstavitev podjetja in storitve ali izdelka,
 • raziskava in analiza trga,
 • načrt trženja,
 • kadri in organizacija,
 • načrt razvoja izdelka ali storitve,
 • poslovni proces in proizvodni viri,
 • terminski načrt,
 • kritična tveganja in problemi,
 • finančni načrt za prihodnjih pet let,
 • pridobitev finančnih sredstev.

Ustaljene oblike poslovnega načrta se moramo držati, prav tako je pomembno, da se prevajalec poleg slovnice spozna tudi na poslovno terminologijo, dejavnost podjetja, računovodsko terminologijo itd.

Ali besede organic, ecological in environmental lahko poljubno uporabljamo?

V zadnjem času je aktualno ekološko usmerjeno poslovanje. Pri prevajanju v angleščino pa lahko naletimo na številne prevajalske probleme, eden od teh je, na primer, kdaj uporabiti organic, ecological in environmental. »Ekološko gibanje« je v angleščini environmental movement in ne ecological movement, kot bi morebiti predvidevali. »Ekološka tržnica« se prevede kot organic market, medtem ko se organic farming v slovenščino prevede z besedo »biokmetovanje«. Ecological balance pa se prevede kot »ekološko ravnotežje«.

Prevod poslovnega načrta lahko pomembno vpliva na uspeh vašega podjetja, zato ne tvegajte in prepustite prevod svojega poslovnega načrta v roke izkušenih prevajalcev.