Prevod poslovnega e-sporočila

Prevajanje poslovnih e-sporočil ni zgolj dobeseden prepis v ciljni jezik. Prevajalec mora biti pozoren na določena pravila, ki jih originalni jezik morda ne pozna, vendar so pomembna za vtis pri tujejezičnih poslovnih partnerjih.

Obvezna uporaba formalnega jezika

Formalna sporočila vsebujejo elemente, ki jih v neformalni e-pošti ni. Ponavadi se tako ne uporabljajo okrajšave, kot so I’m ali they’re, po drugi strani pa v njih najdemo besedne zveze, ki besedilo povezujejo in ga naredijo koherentnega, kot so in the first place, in like manner, as a matter of fact ali correspondingly. Zelo pomembni so pozdravi na začetku in na koncu sporočila. Prevod formalnega naziva »gospa« bi bil »Mrs.«, vendar se je v formalnih sporočilih neznanim pošiljateljem priporočljivo izogibati tovrstnim nazivom.

Pravilni detajli

Prevajanje poslovnih e-sporočil najbolje opravi izkušen prevajalec, ki je seznanjen s pravopisnimi in drugimi pravili, ki jih je treba upoštevati pri pisanju takšnih sporočil. Pomembno je, da pri pozdravih pravilno uporabljamo veliko in malo začetnico, torej zapišemo na primer »Good morning« in ne »Good Morning«. Za pozdravom bi vedno moralo stati dvopičje in ne vejica; upoštevajmo, da je vejic v angleščini mnogo manj kot v slovenščini in marsikje bi namesto vejice moralo stati podpičje ali pomišljaj. Povezava dveh enakovrednih stavkov z vejico je namreč značilna za neformalna sporočila.

Kdaj je priporočljivo poslovno e-sporočilo zaupati prevajalcu?

Pri takem sporočilu gre lahko pogosto za prvi stik s potencialnimi poslovnimi partnerji ali strankami, zato morate poskrbeti za dober prvi vtis. Prevod mora biti brez napak in slediti predpisani formalni obliki, pomembno pa je tudi, da so vsi predlogi prevedeni brezhibno (prav tu se pogosto pojavljajo nerodne napake) ter je komunikacija hitra in učinkovita. Prevajalec lahko pri tem prihrani veliko časa in poskrbi za to, da je besedilo brez napak in urejeno.

Če potrebujete kakovostno prevajanje svojih besedil, ga zaupajte Lingulinim izkušenim prevajalcem.