Prevajanje pravnih besedil

Za prevajanje pravnih besedil štejemo prevode pogodb, uradnih listin, statutov družb, pooblastil, sodnih aktov, pritožb, poročil podjetij in podobnih besedil. Vsem tem besedilom je skupno, da se od drugih razlikujejo po zunanji obliki, skladnji, besedju in mnogih drugih posebnostih. Prevajanje pravnih besedil je zelo zahtevno in odgovorno, saj mora prevajalec ohraniti vse njihove lastnosti in hkrati vsebino natančno prenesti v ciljni jezik.

Pri prevajanju pravnih besedil je zelo pomembno, da sta izvirna vsebina in prevod identična ter da je prevod nedvoumen. Izrazi, ki se pojavljajo v besedilu, morajo biti usklajeni in vedno prevedeni na enak način, sicer lahko ciljnega bralca zmedejo in povzročijo nerazumevanje ciljnega besedila.

Ker je pravna terminologija zbir dinamičnih strokovnih izrazov, ki z vsakim novim spoznanjem raste in se širi, mora prevajalec biti z njo dobro seznanjen, se vedno znova učiti in izobraževati.

Za dober prevod pravnih besedil pa ni dovolj le, da prevajalec pozna pravilno rabo ustaljenih terminov, temveč mora poznati in razumeti celoten kontekst pravnega sistema, ki se v različnih kulturah razlikuje – anglosaški pravni sistem na primer ni enak kontinentalnemu pravnemu sistemu, ki ga uporablja večina Evrope. Pravni sistem izvirnega besedila je vedno prilagojen izvirni kulturi, kar se odraža tudi v pravni terminologiji, enako pa mora veljati tudi za ciljno besedilo. Tega se dober prevajalec zaveda in to tudi upošteva.

Odločitev, komu zaupati prevajanje pravnih besedil, je ključna za končno kakovost prevoda. Napake na tako občutljivem področju lahko posameznika ali podjetje vodijo v tožbe, povzročijo ogromne stroške ali okrnijo ugled podjetja. Da bi se temu izognili, je prevod najbolje prepustiti prevajalski agenciji, ki se odlično spozna na pravno področje in bo poskrbela, da si boste tudi na ciljnem trgu zagotovili ustrezno pravno varnost in zakonitost svojih storitev in trditev.

Za več informacij in naročilo nam pišite na prevodi@lingula.si ali pokličite na telefonsko številko 01 541 00 33 ali 040 544 544.