Prevajanje ali tolmačenje?

Prevajanje in tolmačenje kljub svojemu sorodnemu namenu nista ena in ista stvar. Med njima obstaja kar nekaj razlik in le redko ista oseba opravlja oba poklica.

Ustno ali pisno?

Prva in najpomembnejša razlika med tolmačenjem in prevajanjem je medij. Tolmačenje se izvaja ustno, prevajanje pa pisno. Za obe dejavnosti pa je seveda pomembno poglobljeno znanje tako izvirnega kot tujega oz. ciljnega jezika.

Prevajalec ali tolmač?

Prevajalec mora dobro poznati in razumeti tujo kulturo, da lahko tuja besedila čimbolj zvesto približa bralcem ciljne skupine. Pri tem lahko uporablja slovarje in poišče najboljše tujejezične ustreznice. Tolmač za iskanje po slovarju nima časa, saj mora prevajati govor na kraju samem. Zato mora dobro prenašati stresne situacije ter imeti odlične slušne in govorne sposobnosti, saj mora govorčeve besede prevesti v 5 do 10 sekundah. Seveda mora prav tako poglobljeno poznati svojo in tujo kulturo, vključno z idiomi, tako da jih lahko hitro nadomešča s tistimi, ki bodo poslušalcem razumljivi.

4 glavne vrste tolmačenja

Tolmačenje se deli v 4 skupine glede na priložnost, ob kateri se izvaja.

  • Simultano tolmačenje: izvaja se na večjih prireditvah, kjer tolmač sedi v kabini in prevaja govorčeve besede, poslušalci pa ga slišijo prek slušalk.
  • Šepetano tolmačenje: izvaja se v manjši skupini ljudi, tolmač je v njihovi bližini in jim prevod šepeta.
  • Konsekutivno tolmačenje: tolmač je ob govorniku in prevaja za njim po sklopih.
  • Znakovno tolmačenje: iz znakovnega jezika gluhonemih ali v znakovni jezik gluhonemih.

Kvalifikacije in poznavanje kulture

Tako prevajalec kot tolmač morata besedila interpretirati, kar pomeni, da ni pomembna le njuna jezikovna razgledanost, temveč tudi drugo strokovno znanje in poznavanje kulture. Tolmač, ki mora prevajati neposredno, se mora predhodno dobro seznaniti s temo, o kateri bo tekel (po)govor, da se pripravi na morebitne strokovne in specifične izraze.

Poklica se razlikujeta tudi v kvalifikacijah in uporabljanih pripomočkih.

  • Prevajalec lahko uporablja slovarje in prevajalske programe, za svoje delo pa potrebuje predvsem računalnik.
  • Tolmač na večjih dogodkih pogosto potrebuje kabino in slušalke.

Če potrebujete prevajanje ali tolmačenje, se obrnite na Linguline izkušene prevajalce in tolmače.