Prevajalski problemi

Vsak prevajalec se prej ali slej sreča s prevajalskimi problemi, ki po eni strani otežijo, po drugi pa tudi popestrijo prevajanje. Prevajalski problemi so različne narave, od slovničnih, leksikoloških do kulturno specifičnih.

Kontekst in prevajalci

Kontekst je prevajalcem precej pri srcu, saj prav ta določa, kateri prevod besede bo prevajalec izbral. Na primer beseda ball v angleščini lahko pomeni žoga ali ples, a brez konteksta prevajalec ne more vedeti, kateri prevod je pravi. Znana je šala: Ali veste, koliko prevajalcev potrebujete, da zamenjajo žarnico? Odvisno od konteksta.

Register in ciljna skupina

Preden prevajalec začne prevajati besedilo, se mora vprašati, kdo je ciljna skupina. Denimo izraz »seveda« lahko prevajamo različno glede na ciljno skupino in jezikovni register, ki ga ta uporablja. Če so ciljna skupina mladi, bo najverjetneje tudi register nižji in »seveda« prevedemo kot duh, true that, totally, če je besedilo bolj nevtralno in register višji, pa kot of course, certainly, indeed

Potica v angleščini?

Kulturno specifični izrazi so eden izmed večjih prevajalskih problemov, saj jih je težko prenesti v druge jezike in kulture. Primer za to je jed »potica«, ki je v angleščino običajno ne prevajamo, temveč le dodamo angleški opis, na primer: a cake with a rich filling (typically a spread of walnuts, eggs, sugar, and butter).

Hudičev most ali Devil’s Bridge

Tudi prevajanje lastnih imen, kot je na primer »Hudičev most«, zbuja dvome, ali naj jih prevajamo dobesedno Devil’s Bridge, ali prevedemo samo stvarno ime (Hudič Bridge), ali pustimo v izvirniku Hudičev Most. Pri prevajanju lastnih imen je pomembno paziti tudi na velike začetnice, saj se denimo »Novo mesto« v angleščini načeloma napiše z obema velikima začetnicama Novo Mesto.

Ne pozabimo na slovnico!

Slovnice se med seboj razlikujejo, na kar moramo biti pozorni tudi pri prevajanju. Angleščina ima denimo veliko več glagolskih časov kot slovenščina. Tudi pri prevajanju odvisnega in premega govora prihaja do sprememb, v angleščini se namreč odvisni stavek pomakne za en čas nazaj, medtem kot v slovenščini ne pride do spremembe časov. Na primer:

  • premi govor: You are over-reacting. (Pretiravaš.)
  • odvisni govor: He said I was over-reacting. (Rekel je, da pretiravam.)

Prevajanje je poklic, poln pasti, v katere se neizkušeni prevajalci hitro ujamejo. Lingulini strokovni prevajalci besedila prevedejo natančno in v dogovorjenem času.