Pomembnost prevajalskih programov

Dandanes je potreba po dobrem in hitrem prevajanju velika, na srečo pa si prevajalci lahko pomagajo z raznimi prevajalskimi programi, ki jim olajšajo delo.

CAT in MT – dve različni vrsti programov

CAT oziroma computer-assisted translation je programska oprema, ki prevajalcu pomaga pri prevajanju, MT oziroma machine translation pa je postopek avtomatskega prevajanja besedila, ki se izvaja brez prevajalčevega posredovanja. Prevod, ki nastane v takem postopku, je pogosto nekakovosten, zato ne pride v poštev pri pomembnejših dokumentih. Nasprotno je CAT zelo uporaben kot pomoč prevajalcu, saj daje različne predloge in spremeni prevajanje v interakcijo med programsko opremo in človekom. S tem se bistveno skrajša čas prevajanja in pripomore h kakovostnejšemu rezultatu.

Kako CAT deluje?

Najprej program besedilo razdeli v segmente, tako da je prevajanje olajšano. Ta programska oprema je še posebej priročna pri prevajanju pravnih, znanstvenih in tehničnih dokumentov, saj ti pogosto vsebujejo terminologijo, ki se vseskozi ponavlja. Program vključuje tudi bazo terminov, ki vsebuje izraze in pravila njihove uporabe. Z uporabo spominske funkcije shranjuje prejšnje prevode – shrani tudi večje prevodne enote, ne samo posamezne izraze – in na tej podlagi prevajalcu samodejno predlaga že ustvarjene prevode, s čimer se zagotovi konsistentnost rabe terminologije v celotnem besedilu ali tudi v več besedilih. Prevajanje sčasoma postane lažje, saj se baza besedil veča.

Nepogrešljivost prevajalskih programov

Ne samo, da prevajalski programi ponujajo izraze in predloge za prevod, prevajalcu so v pomoč tudi pri organizaciji in nadzoru kakovosti prevoda. Tako na primer zaznajo morebitne pravopisne napake ali napačne pretvorbe količin ali enot. Brez prevajalskega programa bi moral prevajalec vsakokrat znova preveriti, ali je neki termin v določenem kontekstu smiseln ali ne, prav tako bi moral vsakič znova prevesti podobne stavke. Prevajalski programi so prevajalcu v veliko pomoč in mu prihranijo veliko časa, seveda pa brez človeškega posredovanja ne morejo zagotoviti dobrega prevoda.

Kljub različnim programom je za prevajanje dokumentov še vedno bistven izkušen in natančen prevajalec.