Prevod – en presledek premalo lahko spremeni pomen

Kadar prevajamo, moramo biti pozorni tudi na malenkosti, saj lahko že en presledek spremeni pomen besedila.

Če za primer vzamemo stavek »Vsak dan grem na tržnico.« in ga prevedemo v »I go to the market every day.«, smo pravilno prevedli besedno zvezo »vsak dan«, ki ima ustrezen angleški prevod »every day«.

Če pa naredimo napako in to isto besedno zvezo zapišemo skupaj »everyday«, smo zgrešili pomen. Namreč, beseda »everyday« pomeni vsakdanje/vsakdanji/vsakdanja ali kot vsakdanjik, zasledimo jo lahko v stavkih, kot so »This is my everyday life.« – to je moje vsakdanje življenje – ali pa »He is an everyday champion.« – on je junak vsakdanjika – ter »The phenomena of everyday sexism.« – pojav vsakodnevnega seksizma.
Prevod s takšno majhno napako tako hitro postane nenatančen in včasih tudi zavajajoč. Že en sam presledek lahko torej spremeni pomen, zato je za dober prevod je zato ključnega pomena dober prevajalec! V Linguli smo zbrali odlično prevajalsko ekipo, ki poskrbi za pravilno in brezhibno prevedeno besedilo.