Prevod in pravilna raba podpičja v angleščini

Podpičje ali semicolon v angleščini je še ena v seriji malenkosti, ki niso nepomembne za prevod.

Poznavanje podpičja v angleščini je še posebej koristno, saj ga angleško govoreči uporabljajo veliko več kot mi – razlika pa je najbolj očitna v akademskih besedilih. Pravila nas učijo, da podpičje uporabimo, ko želimo prikazati vsebinsko povezanost dveh enakovrednih stavkov.

Tako bi recimo slovenski stavek »Rok ima zelo rad čokolado, vsak dan poje dve tablici.« prevedli v »Rok really likes chocolate; he eats two bars every day.«.

Gre za povezavo, v kateri drugi del stavka služi kot utemeljitev oz. obrazložitev prvega: »Tina je odlična tekmovalka, osvojila je več medalj zapovrstjo.« in prevod »Tina is an excellent competitor; she has won several medals in a row.«. Tako je trditev o odlični tekmovalki Tini utemeljena s trditvijo o več zaporednih medaljah.

Lahko pa navedemo še primer podpičja kot povezovalec idej: »Včasih so se greli s premogom; včasih niso imeli centralne kurjave.« – kar prevedemo tako »They used to keep warm using coal; they used to not have central heating.«.

Za dober prevod je treba odlično poznati tudi pravopisna pravila, zato se vedno obrnite na tisto prevajalsko agencijo, ki premore najboljše prevajalce.