Prevod v arabščino

Arabščino govori skoraj 300 milijonov ljudi. Je uradni jezik v 27 državah, v njej je zapisan koran, sveta knjiga islama. Danes se pri pisanju, v formalnih govornih situacijah in medijih uporablja moderna standardna arabščina – gre za policentričen jezik, ki ima več standardnih različic in ga uporabljajo v različnih državah z različnimi variantami.

Pisanje z desne proti levi

Arabščina je svojevrsten in zanimiv jezik s številnimi jezikovnimi in kulturnimi posebnostmi, zato je prevod v arabščino za prevajalce velik izziv in zahteva posebno skrb. Arabci pišejo in berejo z desne proti levi, kar morajo prevajalci seveda upoštevati. To so spoznali tudi lastniki nakupovalnega centra v Londonu med poletnimi olimpijskimi igrami leta 2012, ko so za obiskovalce izdelali majice in plakate s pozdravnim napisom v njihovem domačem jeziku.

Dobrodošli v Londonu ali »Unodnol v ilšodorbod«?

Tako so za arabsko govoreče goste izdelali napis s prevodom v arabščino »Dobrodošli v Londonu«. A ker niso upoštevali osnovnih zakonitosti arabskega jezika in so poleg tega med črke postavili neustrezne razmike, se je njihov prevod v arabščino bral kot »U N O D N O L V I L Š O D O R B O D« in ni pomenil ničesar. Naknadno so ga popravili in se tudi opravičili.

Prevod zaupajte izkušeni agenciji

Opisani primer kaže, kako zelo pomemben je dober in natančen prevod v arabščino. Dosledno prevajanje je še posebej pomembno, ko gre za jezike iz drugačnih kulturnih okolij, zato svoj prevod zaupajte prevajalski agenciji Lingula, kjer bodo izkušeni prevajalci z veliko kilometrine vaš prevod v arabščino opravili brezhibno.