Zakaj računalniki nikoli ne bodo nadomestili prevajalcev?

Prevajanje besedil omogoča komunikacijo med podjetji in njihovimi strankami, med organizacijami in med državami. Najpogosteje prevod naredi prevajalec samostojno ali v okviru prevajalske agencije, vse bolj pa so aktualni tudi računalniški programi, ki delo opravijo brez človeškega posredovanja. Kljub njihovi priljubljenosti in napredku pa obstaja več razlogov, zakaj pri prevajanju ne bodo nadomestili človeka.

  1. Računalniški programi ne razumejo kulture

Vse kulture in njihovi jeziki imajo nekatere jezikovne elemente, ki se težko prevajajo ali so celo neprevedljivi. Računalniki ponavadi ne morejo prepoznavati slengovskih besed, metafor, pregovorov ipd., te dele prevedejo dobesedno, s čimer pa izgubijo svoj pomen. Za te elemente je treba najti primerno zamenjavo, kar pa lahko naredijo le prevajalci, ki dobro poznajo ciljno kulturo.

  1. Računalniki težko razumejo kontekst

V vsakem jeziku obstajajo besede, ki imajo več pomenov, pravega razberemo iz konteksta. Poglejmo besedo right. Od konteksta je odvisno, ali je pomen besede »desno« ali »prav«. Kontekst pa računalnik zelo težko prepozna.

  1. Otežena lokalizacija

Jezik se razvija in vsak dan nastajajo novi izrazi in nove fraze. Prevajalec spoznava jezik sproti in hitro najde tujejezične ustreznice ali jih sam ustvari v svojem jeziku, medtem ko računalnik tega ni sposoben. Programe je treba vseskozi osveževati, saj njihovi algoritmi ne morejo sami skovati novih, smiselnih prevodov.

  1. Nemogoče ohranjanje stila

Vsako besedilo ima svoj stil, ki podkrepi avtorjev namen. Računalniški program ni sposoben razumeti humorja ali ironije, ne more prevajati poezije ali ohraniti prepričljivosti teksta. Računalniško prevedena pesem ali literarno besedilo pri bralcu ne bo spodbudilo želene reakcije ter bo zvenelo pomanjkljivo in nezanimivo, morda se bo zaradi dobesednega prevoda programa celo izgubil pomen.

  1. Prevod ni končan brez človeškega posredovanja

Umetna inteligenca bo težko prekosila človeško pri kakovostnem prevajanju besedil. Četudi bi prevod v celoti opravil računalniški program, končni izdelek še vedno zahteva preverjanje, ki ga opravijo lektorji in uredniki. Pogosto je treba besedilo pred objavo še lokalizirati in tako pripraviti za ciljno publiko, tega pa se lahko loti le »človeški« prevajalec.

Zaupajte svoje besedilo izkušenim prevajalcem Lingule, potrudili se bomo, da boste maksimalno zadovoljni.