Prevod reklamacije

Prevod reklamacije mora biti narejen čimbolj profesionalno in natančno, saj je namen reklamacije prejemnika spodbuditi k temu, da pošiljatelju pomaga oziroma mu povrne škodo, pri tem pa mora pismo povsem ohraniti svojo prvotno sporočilnost.

Predpisana oblika in ustrezen besednjak

Reklamacijsko pismo sodi med uradna besedila, ki imajo pogosto predpisano obliko. Te navade v ciljnem jeziku mora prevajalec dobro poznati, da lahko pripravi prevod v pravilni obliki in tako oblikuje profesionalno besedilo brez napak. Še posebej pa mora paziti na uporabo besedišča. Že prvi stavek mora navesti razlog za reklamacijo, hkrati pa mora zveneti tako, da takoj privabi prejemnikovo pozornost. Prevajalec mora pozorno izbirati izraze, da stavek doseže svoj namen, a ne izpade neučakano ali agresivno.

Kaj sodi k reklamaciji?

Reklamacija mora temeljiti na resničnih dejstvih in težavah, zato je zaželeno, da se kot priloga pošljejo dokazila, kot so računi, fotografije in drugi dokumenti, ki jih morda prevajalec doda k prevodu in tudi prevede. Pri pisanju se je treba izogibati kritiziranju, še posebej, kadar pričakujemo daljšo korespondenco, sporočilo pa mora ostati kratko in jasno. Pri tem mora prevod v ciljnem jeziku ohraniti vso sporočilnost, prevajalec besedila tudi ne sme podaljšati, izbrati pa mora takšno besedišče, ki ustreza tudi ciljni kulturi, da se tako izognimo morebitnemu medsebojnemu nerazumevanju.

Če potrebujete prevod svojih dokumentov, jih zaupajte izkušenim prevajalcem Lingule.