Prevajanje reklamnih brošur

Oglaševanje je ena temeljnih dejavnosti, ki podjetju pomagajo pri uspehu, zato ima prevajalec pri prevajanju reklamnih brošur in letakov pomembno nalogo: pritegniti zanimanje potencialnih strank.

Kulturne prepreke

Promocija je predvsem komuniciranje s potencialnimi strankami, zato mora biti prilagojena ciljni skupini. Besedilo, ki navduši v domači kulturi, ne bo nujno imelo enakih učinkov v tuji kulturi. Tu nastopi prevajalec, ki kot poznavalec druge kulture lahko besedilo prilagodi ne samo jezikovno, temveč tudi z drugih vidikov, tako da bo to pritegnilo ciljno publiko in spodbudilo želene odzive.

Strategija efektivne marketinške komunikacije

Obstaja več korakov komunikacije, ki se uporabljajo v marketingu, in tem mora slediti tudi prevajalec, če želi zagotovi uspešnost prevoda reklamne brošure. Potencialni kupci so razdeljeni v skupine, za vsako pa se glede na njene značilnosti določi, kakšen način komunikacije je primeren za njen doseg. Jezik in videz sporočila morata biti prilagojena denimo starosti in socialnemu položaju skupine. Prevajalec mora tako obvladati načine izražanja posameznih skupin, ki jim je reklamni letak namenjen.

Prevajanje in doslednost

Reklamne brošure in letaki so pogosto prvi stik strank z nekim podjetjem. Reklama mora kar v najkrajšem času vzbuditi zanimanje kupcev, da jo ti ohranijo v spominu. Zato morajo biti letaki prepričljivi, pa tudi brez pravopisnih napak, ki lahko škodijo ugledu podjetja ali navidezno znižajo vrednost izdelka. Še pomembnejša pa je doslednost.

Kaj pa slogani?

Dober primer je prevajanje slogana podjetja. Prevajalca je treba seznaniti z morebitnimi predhodnimi prevodi slogana podjetja, saj lahko nov, drugačen prevod kupce zmede in ga ne povežejo s podjetjem, če bo slogan preveden prvič, pa je sploh pomembno, da se poišče prevod, ki bo tujim ušesom zvenel smiselno in prijetno, saj ga bodo v prihodnosti povezovali s podjetjem. Prevajalec mora biti pozoren na možne negativne konotacije, ki bi morda lahko odvrnile potencialne stranke ali jih užalile, česar so se nekatera podjetja naučila iz slabih izkušenj.

Recimo Pepsijeva reklama s sloganom Come alive with the Pepsi Generation, ki je na Tajskem užalila s prevodom Pepsi will bring your ancestors back from the dead, ki je bil zanje žalitev.

Če želite kakovostno prevajanje svojih besedil, jih zaupajte izkušenim prevajalcem Lingule.