Sinhronizacija

Sinhronizacija je način avdiovizualnega prevajanja, pri katerem so glasovi izvirnih igralcev nekega filma, risanke ali druge video vsebine zamenjani z glasovi drugih oseb. Navadno je to prevajanje iz enega jezika v drugega, lahko pa gre za zamenjavo glasov v istem jeziku, npr. med narečji itd.

Poznamo tudi dve manj razširjeni vrsti sinhronizacije:

  • nadsinhronizacijo, kjer je originalni zvok filma slišen v ozadju, prek njega pa je posneto besedilo v ciljnem jeziku, in
  • postsinhronizacijo, ki se uporablja, kadar na snemanju ni mogoče direktno posneti originalnega zvoka, zato ga kasneje posnamejo v studiu.

Ujemanje med zvokom in sliko

Prevajanje pri sinhronizaciji je omejeno z zahtevo po ujemanju med zvokom in sliko, ki temelji na ujemanju govora s premikanjem ustnic.

Prevod mora biti s sliko čimbolj usklajen, podrejen pa je tudi mnogim drugim dejavnikom, kot so tempo govora in dogajanja, montaža, glasba …

Prevajalec mora pri prevajanju za sinhronizacijo najprej analizirati besedilo in ga dobro razumeti, razčleniti odkrita in prikrita sporočila in nato preučiti skripto. Ta je za prevajalca pomembna, ker vsebuje različne napotke za prevajanje. Besedilo mora prevesti v skladu z vsemi pravili in določiti dolžino besedila glede na sliko.

Sinhronizacijo je dobro zaupati prevajalski agenciji, ki pozna postopek in ga opravi tako, da ima končna različica enak učinek kot izvirna.

Ali ste vedeli?
Glas znanega igralca Arnolda Schwarzeneggerja so v njegovem prvem filmu sinhronizirali, saj je bil njegov avstrijski naglas premočen, ko pa je kasneje želel za nemško sinhronizacijo filma Terminator posoditi svoj glas, so ga zavrnili, ker naj bi njegov naglas ne bil dovolj izrazit.