Slovenski prevod

Strokovni prevod v slovenščino zahteva izkušenega in zanesljivega prevajalca, ki ve, komu je prevod besedila namenjen in kje bo objavljen (katalog, letak, spletna stran …). Glede na te namene se namreč spreminjajo slog, izbira besed in dolžina stavkov. Dober prevajalec oziroma prevajalska agencija naročniku postavi kar nekaj vprašanj glede izrazoslovja in namena objave, ker ve, da mora prevod »govoriti« jezik tistih, ki jim je besedilo namenjeno.

Če je slovenski prevod namenjen javni objavi, je treba prevedeno besedilo tudi skrbno lektorirati. Tudi kasneje, ko je besedilo že postavljeno za tisk, priporočamo, da ga prevajalec ali lektor ponovno pregleda. Drobne napake, ki nastanejo pri postavljanju ali popravljanju besedila, lahko pokvarijo še tako dober prevod.

V slovenščino prevajamo besedila različnih strokovnih področij:

  • prevod farmacevtskih in medicinskih besedil
  • prevod poslovnih in pravnih besedil
  • prevod besedil s področja gradbeništva in elektrotehnike
  • prevod besedil s področja mobilne tehnologije in informatike
  • prevod besedil s področja bančništva, financ in zavarovalništva
  • prevod letnih poročil
  • prevod besedil s področja avtomobilske industrije
  • prevod trženjskega gradiva – predstavitveno gradivo, letaki, časopisi …

Slovenski prevod ‒ imate vprašanja?

Za dodatne informacije in pripravo ponudbe pokličite na telefonsko številko 01 541 00 33 oziroma 040 544 544 ali pošljite e-sporočilo z želenim besedilom na e-naslov prevodi@lingula.si.