Zadrege slovničnega spola pri prevajanju

Slovnični spol je izjemno pomemben zlasti pri prevajanju literarnih besedil, saj ima veliko vlogo v mitoloških predstavah govorne skupnosti. Jeziki, ki poznajo slovnični spol, tako z moškim spolom ne morejo označevati nečesa, kar je v zavesti govorcev žensko, in nasprotno. Nežive stvari namreč poosebimo in jih razlagamo z metaforami, pri tem pa seveda ne moremo obiti slovničnega spola, ki to stvar določa.

Boste ohranili spol besede?

Tako je z besedo smrt, ki je denimo v ruščini (смерть) in tudi v slovenščini ženskega spola, zato je v zgodbah predstavljena kot starka s koso. Kako torej to prispodobo prevesti v nemščino, kjer je smrt moškega spola (der Tod)? Med Nemci velja, da je smrt star moški. Zgodba tako dobi popolnoma drugačen pomen, s tem pa prevod postane prava uganka.

Zadrege v literarnih besedilih

Med prevajalci je dobro znana zadrega češkega pesnika in prevajalca Josefa Hore, ki je iz ruščine prevajal Pasternakovo pesniško zbirko z naslovom Сестра моя – жизнь, kar bi v slovenščini zvenelo Moja sestra življenje. Zapletlo se je že pri samem naslovu, saj je življenje v češčini moškega spola (život).

Prevod zaupajte izkušenemu prevajalcu

Kako torej prebroditi takšne jezikovne zagate? Da bo vaš prevod kakovosten in bo zvenel naravno, izberite Lingulo, kjer vam bodo prevajalci z dolgoletnimi izkušnjami pripravili odličen literarni prevod.