Spominska baza prevodov

Prevajanje s pomočjo prevajalskih orodij, ki imajo spominske baze prevodov, je priročno tako za naročnika kot za prevajalsko agencijo. S pomočjo spominske baze se prevod namreč hitreje opravi, je bolj kakovosten in naročnik prihrani nekaj denarja.

Kaj je spominska baza?

Spominska baza je del prevajalskih orodij, njena funkcija pa je, da prevajalcu ni treba večkrat znova prevajati enakih ali zelo podobnih delov besedila. Vsaka enota besedila, ki jo prevedemo, se namreč v izvirniku in prevodu shrani v spominsko bazo, in če se v naslednjih besedilih pojavijo podobne ali enake enote besedila, se prevajalcu samodejno ponudijo že ustvarjeni prevodi, ki jih prevajalec glede na ustreznost potem potrdi ali zavrne.

Ali spominska baza vse sama prevede?

Zadetki prevodov, ki jih ponudi spominska baza, so lahko polni (exact match, 100-odstotno ujemanje), megleni (fuzzy match, 99- do 70-odstotno ujemanje) ali pa jih sploh ni (no match, manj kot 70-odstotno ujemanje). Glede na število zadetkov in ujemanje se prilagodi tudi cena prevoda. Ker zadetki niso vedno polni, mora prevod ustrezno prilagoditi prevajalec.

V spominski bazi imamo denimo že shranjen prevod:

  • Če želite izključiti stroj, pritisnite črni gumb.

To switch off the machine press the black button.

V besedilu, ki ga trenutno prevajamo, pa imamo poved:

  • Če želite izključiti stroj, pritisnite modri gumb.

V tem primeru nam bo spominska baza ponudila prevod:

  • To switch off the machine press the black button.

Tak prevod mora prevajalec seveda prilagoditi, saj je gumb v novem primeru modre barve.

Kdaj je spominska baza najbolj uporabna?

Spominska baza je najbolj priročna pri prevajanju besedil, kjer je veliko ponavljanja ali podobnosti. To so na primer navodila za uporabo, tehnični opisi, poslovna poročila, pogodbe in tudi nekateri tipi pravnih besedil itd. V takih besedilih je izrednega pomena, da smo konsistentni pri uporabi izrazov, pri tem nam je spominska baza v veliko pomoč. Posledično lahko tudi prevajamo hitreje, znižajo pa se tudi stroški prevajanja.

V prevajalski agenciji Lingula prevajalci uporabljajo najsodobnejša prevajalska orodja, ki so ključnega pomena za kakovosten, profesionalen in hiter prevod.