Prevajanje spremnega pisma

Prevajanje spremnega pisma zahteva od prevajalca natančnost in dobro seznanjenost s pravili pisanja uradnih pisem v tujem jeziku, ob tem pa mora prevod kar najbolje povzemati kandidatove sposobnosti in prikazati njegovo primernost za delovno mesto.

Različni slogi za različne prejemnike

Prevajalec mora biti ob prevajanju besedila pozoren tudi na to, iz katerega sektorja prihaja delodajalec, ki mu je namenjeno spremno pismo, in temu primerno prilagoditi jezik in obliko besedila.

  1. Standarden, konservativen slog

Takšen slog je najbolj primeren za delovna mesta v pravu, financah, podjetništvu ali ekonomiji. Na primer spremno pismo za delovno mesto bančnika bo napisano v bolj formalnem jeziku kot pismo za delo v marketingu. Pismo v tem slogu namreč deluje zelo uradno in bi bilo preveč togo za bolj kreativne sektorje, prevajanje v tuji jezik pa mora odražati tudi formalnost situacije.

  1. Standardno povpraševalno pismo

Bistvo takšnega spremnega pisma je, da ga kandidat pošlje podjetju, ki trenutno sicer nima razpisanih prostih delovnih mest, a z njim opozori nase za morebitne priložnosti v prihodnosti. Jezik in oblika sta odvisna od dejavnosti organizacije ali podjetja, pomembno pa je, da slog pritegne delodajalca, da kandidata ohrani v spominu.

  1. Pismo za kreativna področja

Cilj takšnega spremnega pisma je, da kandidat pokaže svojo kreativnost in originalnost, ki ju poveže z dobrim razumevanjem nalog položaja, za katerega se prijavlja. Prevajalec mora biti pri prevajanju pozoren na to, da se s prevodom ohrani pomen napisanega, pri tem pa mora ohraniti osebni slog in ustvarjalnost pošiljatelja.

Primerna oblika v ciljnem jeziku

Prevajalčeva naloga je, da ne prevede le vsebine pisma, temveč da ga prilagodi standardni obliki ciljnega jezika, ki jo pričakujejo podjetja. V angleščini so, na primer, pozdravi v pismih predpisani. Začetni pozdrav uradnega pisma je vedno ‘’Dear’’, sledi mu Sir ali Madam s priimkom. Če prejemnikovo ime in spol nista znana, je najbolje uporabiti ‘’Dear Sir or Madam’’. V zaključku pa uporabimo yours faithfully, če osebe nismo naslovili s priimkom, in yours sincerely, če smo pismo začeli z osebnim imenom.

Prevajanje spremnega pisma zaupajte Lingulinim izkušenim prevajalcem.