Prevajanje statuta družbe

Statut družbe določa pomembna dejstva in razmerja v podjetju, kot so firma in sedež družbe, dejavnosti družbe, osnovni kapital in drugo. Ustrezen prevod statuta družbe v ciljni jezik je pomemben tudi pri širjenju podjetja v druge države. Prevajalec mora biti pri prevajanju zelo natančen in pozoren, da poišče prave tuje ustreznice.

Okrajšave in ureditve

V slovenskem pravu poznamo:

 • n. o. (družba z neomejeno odgovornostjo)
 • o. o. (družba z omejeno odgovornostjo)
 • d. (komanditna družba)
 • d. (tiha družba)
 • d. (delniška družba)
 • d. d. (komanditna delniška družba)
 • p. (samostojni podjetnik)
 • javno podjetje (po zakonu o gospodarskih javnih službah)

V britanskem pa najdemo:

 • (Private Company limited by Shares)
 • Company limited by Guarantee
 • (Unlimited Company)
 • LLP (Limited Liability Partnership)
 • Community Interest Company
 • IPS (Industrial and provident society)
 • RC (Royal Charter)

Večina okrajšav, ki se uporabljajo v slovenskem pravu, ima svojo ustreznico v angleščini, paziti je treba le na definicije, ki se ne ujemajo povsem. Obstajajo pa v slovenskem in angleškem pravnem sistemu tudi pravne oblike, ki nimajo ustreznice. Na primer RC – Royal Charter pomeni podjetje, ki je bilo ustavljeno z dovoljenjem monarha, česar v slovenskem pravu nimamo. Prevajalec bi tako moral tuje podjetje definirati drugače, na ciljni državi razumljiv način.

Statute for a European Company

Za podjetja iz držav članic Evropske unije velja še ena možnost. The European Company je uradna struktura, ki dovoljuje družbam, da znotraj držav Evropske unije delujejo z enim statutom. Statut za evropska podjetja je stopil v veljavo leta 2004, Evropska unija pa je s tem poskrbela za nemoteno delovanje podjetij, ki so se želela širiti v sosednje države.

Poskrbite za dober prevod

Prevajanje statuta družbe mora opraviti prevajalec, ki je dobro podkovan v prevajanju pravnih besedil, saj statuti vsebujejo pretežno pravno terminologijo. Prav tako mora prevajalec poznati razlike med pravnimi sistemi države izvirnika in države, v kateri se bo uporabljal prevod. Zato prevajanje statuta svoje družbe zaupajte Lingulinim izkušenim prevajalcem.