Prevod besedil s področja strojništva

Prevajanje besedil s področja strojništva je velik izziv, saj je strojništvo zahtevna stroka z veliko specifične terminologije, ki se ves čas bogati in spreminja. Poznavanje področja je torej pogoj za prevajanje takšnih besedil.

Najrazličnejša besedila

Strojništvo je dejavnost, ki obsega zelo različna področja, od energetike, letalstva, računalniških aplikacij do medicine in farmacije in še česa. Zato so tudi besedila raznolika, včasih so lahko celo marketinško naravnana. Srečamo se lahko z:

  • navodili za uporabo,
  • tehničnimi specifikacijami,
  • CAD risbami,
  • varnostnimi listi,
  • priročniki za vzdrževanje in namestitev,
  • rezultati raziskav itd.

Besedila pogosto spremljajo tudi načrti, slike ali skice.

Natančnost in doslednost sta ključni

Za prevajanje terminologije sta izredno pomembni natančnost in doslednost. Pogosto se zgodi, da je za neki izraz na voljo več prevodov, a je običajno pravilen le eden, ki se le za nianso razlikuje od ostalih, zato je treba izraze uporabljati dosledno, da je besedilo razumljivo in smiselno.

Kakovosten prevod je rezultat poznavanja stroke in jezika

Vsebina prevoda se od izvirnika lahko zelo razlikuje, če terminologija ni pravilno prevedena, slab prevod pa lahko povzroči poslovno in finančno škodo, neuspeh projekta ali celo fizične poškodbe.

Tako bi denimo po zgledu termina »stožčasti sedež«, čemur v angleščini rečemo cone ali conical seat, lahko predvidevali, da bosta tudi strojna dela »stožčasti zatič« in »stožčasti zobnik« v prevodu vsebovala cone ali conical. A se stožčasti zatič prevede v tapered pin, stožčasti zobnik pa v bevel wheel. Takih podrobnosti se mora prevajalec dobro zavedati, saj le tako lahko dobimo kakovosten prevod.

Za prevajanje besedil s področja strojništva sta torej ključni natančnost in doslednost, ti lastnosti prevodov pa Lingulini prevajalci preprosto dosežejo s pomočjo prevajanja s spominsko bazo prevodov.